Móda v MOD’SPE nie je len o dizajne, ale aj o ekonómii!

Prvé absolventky bakalárskeho študijného programu francúzskej delokalizovanej vysokej školy módy v Bratislave (MOD’SPE) obhajovali 4. júna svoje záverečné práce pred komisiou, ktorá bola zložená z domácich a zahraničných pedagógov a odborníkov z oblasti módy.

Študentky si ešte na začiatku akademického roka vylosovali tému svojej záverečnej práce. Ich úlohou bolo uviesť na trh značku alebo produkt z oblasti konfekcie, pričom sa študentky museli zamerať na všetky aspekty od designu a návrhu produktu až po jeho propagáciu a predaj.

Gratulujeme Viktórii, Romane, Márii, Laure, Petre, Benedikte, Diane, Kristíne a Kataríne k prezentáciám ich záverečných prác. Všetky boli veľmi zaujímavé.