POHĽAD SPÄŤ | Konferencia: Ako a s kým plánovať rozvoj mesta ?

Dňa 12. júna 2019 sa konala v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konferencia pod názvom "Ako a s kým plánovať rozvoj mesta?", ktorá bola organizovaná Inštitútom urbánneho rozvoja, Mestom Bratislava, Francúzskym Inštitútom na Slovensku a Francúzskym veľvyslanectvom v SR.

Hlavnými rečníkmi boli:

  • Éric Chenderowsky, Riaditeľ Urbanizmu mesta a eurometropoly Štrasburg
  • Roman Koucký, architekt, urbanista, vedúci Kancelárie Metropolitného plánu mesta Praha,
  • Pierre-Alain Trévelo, architektonické štúdio TVK a člen vedeckej rady v projekte "Grand Paris",
  • Ctibor Košťál, Riaditeľ Magistrátu mesta Bratislava

Účastníci konferencie sa oboznámili s problematikou územného plánovania miest, koľko rokov trvá v jednotlivých krajinách realizácia výstavby od schválenia po jej odovzdanie do užívania; dozvedeli sa, akú úlohu vo Francúzsku zohrávajú pri mestskom plánovaní tzv. "Spoločnosti so zmiešaným financovaním". Rečníci ďalej priblížili nový typ plánovania miest, ktorý je dnes známy vo svete pod názvom "Réinventing Cities" - inšpirovaný parížskou iniciatívou "réinventer Paris". V neposlednom rade sa diskutovalo aj o legislatívnom rámci, ktorý by umožnil rozbehnúť projekty za spoluúčasti súkromného aj verejného sektoru, ako aj samotných obyvateľov, o čo sa bude snažiť i novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy.

Spomenula sa taktiež veľká podobnosť medzi mestami Štrasburg a Bratislava: obyvateľstvo, blízkosť hraníc a vodných tokov, prístav a pod., čo by mohlo v budúcnosti vyústiť do hlbšej spolupráce.