Spomienka na francúzskych filozofov Michela Foucaulta a Michela Serresa (24|06–24|07)

Pri príležitosti 35. výročia smrti Michela Foucaulta (1926-1984) a čerstvej straty Michela Serresa (1930-2019), si Mediatéka Francúzskeho inštitútu obe tieto veľké osobnosti francúzskej filozofie pripomenie čestným kútikom, v ktorom budú vystavené diela oboch autorov prítomné v jej katalógu. Michel Foucault bude naviac pripomenutý bustou, ktorú vytvoril mladý slovenský umelec Jakub Huba a ktorej podoba bola inšpirovaná nasledujúcim citátom z autorovej eseje z roku 1966 Slová a veci : archeológia humanitných vied:

„V každom prípade je isté, že človek nie je ani najstarším, ani najtrvalejším problémom ľudského poznania. Zamerajúc sa na pomerne krátky časový úsek a obmedzený zemepisný výrez - na európsku kultúru od 16. storočia, je možné sa presvedčiť, že človek je v nej nedávnym vynálezom. Nebol to on, ani jeho tajomstvá, okolo ktorých vedenie dlho tápavo blúdilo. Skutočne, medzi všetkými zmenami, ktoré poznačili vedenie o veciach a ich poriadku, vedenie o totožnostiach, rozdieloch, charakteristických znakoch, ekvivalenciách, slovách - skrátka, medzi všetkými epizódami tejto hlbinnej histórie Rovnakého vyjavila figúru človeka iba jedna, tá, ktorá sa začala pred pol druha storočím a možno sa práve uzatvára. A vôbec to nebolo oslobodenie sa od starého nepokoja, prechod od tisícročnej starosti k jasnému vedomiu, prístup k objektívnosti, ktorá bola dlho v zajatí viery alebo filozofie: bol to následok zmeny základných usporiadaní poznania. Archeológia nášho myslenia poľahky ukazuje, že človek je nedávnym vynálezom. A že sa blíži k svojmu koncu. Ak tieto usporiadania musia raz zaniknúť, tak ako sa objavili, ak ich raz nejaká udalosť, ktorú zatiaľ nanajvýš tušíme ako možnú, no jej formu a prísľub nepoznáme, rozvráti, ako bolo na konci 18. storočia rozvrátené klasické myslenie - potom sa možno bez obáv staviť, že človek sa vytratí ako tvár z piesku na brehu mora.“

Jakub Huba : Busta Michela Foucaulta ako tvár z piesku vytrácajúca sa na brehu mora