Nový program mobilít pre vedeckých pracovníkov!

Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Srbsko a Francúzsko sa zapojili do nového programu vedeckých mobilít v rámci Dunajskej stratégie.

Ako doplnok k bilaterálnym výzvam sa pripája možnosť multilaterálnej spolupráce medzi vedeckými kolektívmi z minimálne troch a maximálne piatich vyššie uvedených krajín, ktoré môžu získať financie na mobility na obdobie 22 mesiacov.

Výzva na predkladanie projektov je otvorená do 20. septembra 2019.

Podrobnejšie informácie

  • Slovenskí uchádzači ➤ kliknite tu
  • Francúzski uchádzači ➤ kliknite tu  
  • Českí uchádzači ➤ kliknite tu  
  • Srbskí uchádzači ➤ kliknite tu  
  • Rakúski uchádzači ➤ cliquez ici