Výstava „1989“ v Gandy gallery (19|09‑29|11)

Gandy gallery v Bratislave si pripomenie 30. výročie pádu železnej opony výstavou s názvom 1989.

1989 bol historický rok. Vtedy sa skončila epocha definovaná studenou vojnou a súperením medzi Východom a Západom, medzi pro-sovietskymi diktatúrami a západnými demokraciami. Výstava sa zameriava na diela, ktoré vznikli práve v roku 1989. Sprievodný text k výstave napísala kritička umenia Noemie Smolik

Táto výstava si kladie za cieľ pripomenúť si túto historickú epochu prostredníctvom diel vybraných umelkýň pochádzajúcich z rôznych post-socialistických krajín:  Anna Daučíková (SK), Orshi Drozdik (HU), Marysia Lewandowska (PL), Libuše Jarcovjáková (CZ), Ilona Németh (SK), Lia Perjovschi (RO), Zorka Ságlová (CZ) a Jana Želibská (SK).

 

Vernisáž: štvrtok 19. septembra 2019 od 18.00 do 20.00

Výstava: od 20. septembra do 29. novembra 2019

Adresa: Gandy gallery, Sienkiewiczova 4, 81109 Bratislava

www.gandy-gallery.com
 

 

Pohľad späť na vernisáž a recepciu u francúzskeho veľvyslanca