Vernisáž výstavy fotografií « Moje najkrajšie vyznanie lásky » (19. marec 2013)

19. marec o 16:30 hod. | Francúzsky inštitút na Slovensku

výstava fotografií prístupná pre verejnosť od 20. do 30. marca 2013 | Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Francúzština "zasiala" svoje slová a výrazy do iných jazykov používaných v rôznych kútoch planéty :
atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe,
protéger, savoir-faire, unique, voilà a vis-à-vis.

Tieto zdedené a udomácnené slová dokazujú záujem, ktorý francúzština vzbudila počas celej svojej dlhej histórie.

Prostredníctvom svojho fotoaparátu a pera slovenská mládež zo základných, stredných a vysokých škôl predkladá verejnosti svoje najkrajšie vyznania lásky

Výsledky súťaže

Kategória "Photo-dessin"

 • 1. cena : Jozef Kahánek, Gymnázium Metodova, Bratislava - "Protéger"

   
 • 2. cena : Matúš Nečas, Gymnázium L.Novomeského, Senica - "Unique"
 • 3. cena : Kristína Koncsolová, Gymnázium Metodova, Bratislava - "Bouquet"

Kategória "Photo-haïku"

 • 1. cena : Michaela Lučivjanská, Hotelová Akadémia, Spišská Nová Ves - "Vis-à-vis"

   
 • 2. cena : Monika Jagnešáková, Gymnázium Antona Bernoláka, Namestovo - "Cachet"
 • 3. cena : Monika Cuciková, Gymnázium Matky Alexie - "Coup de foudre"

Kategória "Photo-texte"

 • 1. cena : Ján Živčák, Prešovská univerzita - "Unique"

   
 • 2. cena : Mária Zemaníková, Institut français de Slovaquie, Bratislava - "Voilà"
 • 3. cena : Viktória Ballová, Prešovská univerzita, Prešov - "Voilà"

Vernisáž výstavy fotografií

Ďalšie fotografie môžete nájsť na Facebookovej stránke IFS