Prednáška „Muž, ktorý luže a Eden a potom...: Za hudobný film“ profesora Françoisa Josta (15|10|14.45)

Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU (FTF VŠMU) a Francúzskym inštitútom na Slovensku (IFS) pozývajú na prednášku francúzskeho filmológa - profesora Françoisa Josta venovanú unikátnym slovensko-francúzskym filmovým koprodukciám zo 60-tych rokov 20. storočia francúzskeho režiséra a spisovateľa, jedného zo zakladateľov nového románu Alaina Robbe-Grilleta.

Prednáška s názvom Muž, ktorý luže a Eden a potom...: Za hudobný film bude súčasťou širšieho programu zahŕňajúceho projekciu filmu Muž, ktorý luže i prezentáciu slovenského vydania knihy profesora Josta Kult banality.

Utorok 15. októbra 2019, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Program podujatia

-  13:00 – 14:45 projekcia filmu „Muž, ktorý luže“ (1968, r. Alain Robbe-Grillet, ČSSR/FR, 93 min, v p;vodnom slovenskom znení s anglickými titulkami)

-  14:45 – 16:15 prednáška prof. Josta

-  16:15 – 17:00 diskusia

-  17:00 – 17:45 prezentácia slov. prekladu knihy prof. Josta „Kult banality“ (prel. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová)

-  17:45 – 18:00 záver

 

Anotácia prednášky

Muž, ktorý luže a Eden a potom...: Za hudobný film

François Jost

Kritici sa často venovali dekonštrukcii rozprávania vo filmoch Alaina Robba-Grilleta. Aj keď táto myšlienka nie je nesprávna, nevystihuje dostatočne diela ako Muž, ktorý luže Eden a potom... Tieto dva filmy sú postavené na inej logike: nielen naratívnej, ale predovšetkým hudobnej. Muž, ktorý luže sa javí ako film-opera a je inšpirovaný estetikou, ktorá nadväzuje na skladateľov ako Richard Wagner alebo Alban Berg, Eden a potom... zase vyzerá ako seriálne dielo. V prednáške sa pokúsim ukázať logiku každého z nich.

 

O prednášajúcom

FRANCOIS JOST je emeritný profesor na Sorbonne Nouvelle Paris III, kde založil Centrum výskumu mediálnych obrazov a zvukov (Centre d’Etudes sur l’Image et le Son Médiatiques /CEISME/). Je hosťujúcim profesorom na mnohých univerzitých po celom svete. Špecializuje sa na výskum obrazu. Napísal alebo zostavil viac než tridsať kníh o filme a televízii a publikoval 150 článkov. V posledných rokoch prispel k rozvoju teoretického bádania o televízii vo Francúzsku, predovšetkým prostredníctvom viacerých tematických čísiel časopisov, ktoré zostavil, konferencií (Premýšľať o televízii /Penser la télévision/), publikovaných kníh, blogu (comprendrelatele.blog.lemonde.fr) a tiež prostredníctvom mnohých verejných vystúpení.

Je šéfredaktorom časopisu Télévision, prvého frankofónneho vedeckého časopisu o tomto médiu vydávaného vydavateľstvom CNRS. Vedie edíciu Pokračovanie nabudúce (A suivre) venovanú televíznym seriálom (vo vydavateľstve Atlande).

Posledné diela vydané vo francúzštine : Kult banality (Le Culte du banal, CNRS éditions, 2007), Reality show (Téléréalité, ed. Cavalier bleu, 2009), Médiá a my (Les Médias et nous, Bréal, 2010), Čoho symptómom  sú americké seriály? (De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme, CNRS éditions, 2011), Pod filmom, komunikácia (Sous le cinéma, la communication, Vrin), Noví zloduchovia v seriáloch (Les nouveaux méchants dans les séries, Bayard, 2015), Breaking Bad, diabol sa skrýva v detailoch (Breaking Bad, Le diable est dans les détails, Atlande, 2016), Za etiku médií. Aj obrazy sú činy (Pour une éthique des médias. Les images sont aussi des actes, ed. de L’aube, 2016), Skutková zloba v digitálnom veku (La Méchanceté en actes à l’ère numérique, CNRS éditions, 2018).

Pôsobil aj ako scenárista a režisér : v rokoch 1977 – 1987 napísal viacero programov pre televíziu. Režíroval aj viacero filmov, spomedzi ktorých bol film Smrť revolucionára, halucinácia (La Mort du révolutionnaire, hallucinée) získal tri ceny na festivaloch (Cena kritiky a Cena francúzskej asociácie filmových klubov na Medzinárodnom festivale mladého filmu, Hyères, 1979 ; festival v Belforte, 1979). Je tiež autorom románu Kúpele v Stabies (Les Thermes de Stabies, MK Littérature, 1990).