Pohľad späť | Študentský veľtrh Gaudeamus 2019

Najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania na Slovensku, ktorý bol donedávna organizovaný spoločnosťou Akadémia & Vapac, organizoval tento rok po prvý krát Gaudeamus a konal sa od 24. do 26. septembra v Inchebe v Bratislave.

Campus France Slovensko sa taktiež zúčastnil ako každý rok so svojím stánkom „Štúdium vo Francúzsku“, ktorý navštívilo vyše 150 gymnazistov, aby sa informovali o možnostiach štúdia vo Francúzsku, ako aj o štipendiách a existujúcich finančných podporách.

Campus France Slovensko bol v stánku so svojimi zvyčajnými partnermi: Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (IUFS), ktorý informoval o čiastočne frankofónnych študijných programoch na Slovensku s možnosťou získať francúzsky diplom francúzskej partnerskej univerzity a riaditeľom európskeho kampusu Sciences po v Dijone, ktorý informoval študentov o možnostiach štúdia na svojej škole.

Fotoalbum