Pohľad späť | Modelový Európsky parlament 2019

V piatok 27. septembra 2019 sa konal v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 6. ročník Modelového Európskeho parlamentu, ktorého sa zúčastnili francúzsky hovoriaci gymnazisti.

Toto podujatie vzniklo v roku 2014 z iniciatívy európskeho kampusu Sciences po v Dijone v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI) a tiež vďaka finančnej podpore Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. Tento rok sa po prvý krát konalo podujatie na východe Slovenska.

75 gymnazistov z celého Slovenska sa zmenilo na poslancov Európskeho parlamentu v priebehu jedného dňa. Bola to výborná príležitosť spoznať fungovanie jednej z európskych inštitúcií (vyskúšali si vzájomné rokovania, obhajovali svoje názory, vytvárali aliancie a hľadali kompromisy, ktoré by boli prijateľné pre väčšinu) a zároveň si prehĺbili znalosti z francúzštiny.