Pohľad späť | Cena L’Oréal-Unesco 2019

V utorok 1. októbra 2019 sa konalo už po tretíkrát aj na Slovensku slávnostné odovzdávanie ceny L’Oréal – UNESCO "For Women in Science" (Pre ženy vo vede). Cena sa udeľuje talentovaným vedkyniam.

Tento rok sa do súťaže o cenu l’Oréal zapojilo 24 uchádzačiek, z toho 12 postúpilo do ďalšieho kola. Výberová zmiešaná komisia z nich vybrala dve laureátky.

Víťazkou kategórie do 35 rokov je pani Martina Gáliková z Ústavu zoológie SAV, ktorá vo svojom výskume využíva vínne mušky (drozofily) na štúdium obezity spôsobenej nedostatkom steroidných hormónov.

Víťazkou kategórie do 45 rokov je pani Vlasta Demečková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za jej výskum v oblasti zápalových chorôb čriev, ktoré môžu vyústiť až do rakoviny.
 

Tento rok predchádzalo slávnostnému odovzdávaniu ceny diskusné stretnutie, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou l’Oréal na tému „Postavenie žien vo vede“. Petra Kotuliaková (Aj Ty v IT), Martina Knoop (CNRS) a Magdaléna Piscová (Sociologický ústav SAV) sa spolu zamýšľali nad tým, prečo vo Francúzsku, ale aj na Slovensku, máme málo žien v ťažkých vedeckých disciplínach. Všetky tri dámy sa zhodli v tom, že príčiny sú viaceré a treba ich hľadať už v detstve. Následne navrhli niekoľko možností ako súčasný stav zmeniť.