Pohľad späť | Dominique Wolton hosťom geopolitickej konferencie v Banskej Bystrici

V pondelok 7. októbra 2019 sa konala v Banskej Bystrici konferencia na tému « Budovanie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, 20 rokov po začatí bolonského procesu ». Francúzsky sociológ a spisovateľ Dominique Wolton, riaditeľ výskumu so zameraním na vedy o komunikácii z francúzskeho CNRS, bol jej čestným hosťom.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela organizuje každý rok v spolupráci s Univerzitou vo Versailles konferenciu na rôzne geopolitické témy. Tohtoročnú konferenciu otvorili svojimi príhovormi veľvyslanec Francúzska v SR, J. E. pán Christophe Léonzi, prorektor Univerzity Mateja Bela, dekan Fakulty PV a MV a riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu.

Dominique Wolton ako výborný rečník zaujal publikum svojou analýzou silných a slabých stránok európskych univerzít. Naznačil možnosti, ako by mali európske univerzity ťažiť zo svojej bohatej rozmanitosti tým, že budú stavať na svojich pôvodných princípoch budovania kritického myslenia a nie na komerčných princípoch vzdelávania, ktoré môžeme v súčasnosti sledovať v niektorých regiónoch.

Zdôraznil výzvy spojené so vzdelávaním nových generácií Európanov a jedinečné bohatstvo, ktoré predstavuje kultúrna, intelektuálna a jazyková rôznorodosť Európskej únie, ktorá je podľa Dominiqua Woltona jediná schopná zadefinovať humanistické princípy a zákony, ktoré majú regulovať globalizovaný svet a internet. Tento inšpiratívny príhovor vzbudil viaceré reakcie z takmer stočlenného publika z radov študentov a vedcov.