Literárny večer | Slovensko a Európa (4 NOV | 17.00)

 

Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

4. novembra 2019 17:00-19:00

Simultánny preklad FR-SK | Vstup voľný

 

Vedecko-výskumné pracovisko Eur’ORBEM Éditions (Sorbonne Université/CNRS) vydalo v roku 2019 päť publikácií venovaných slovenským dejinám a kultúre. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozýva na prezentáciu kníh:

Ľubomír Lipták (vľavo), "Slovensko a Európa, Eseje a články", ktorú predstaví editor a autor predslovu Roman Krakovský.

Xavier Galmiche (vpravo), "William Ritter na cestách po Slovensku. Obrazy vysnívanej krajiny", ktorú predstaví jej autor a Katarína Bednárová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer moderuje prof. Adam Bžoch (Ústav svetovej literatúry SAV) za účasti prof. Kataríny Bednárovej (Ústav svetovej literatúry SAV).

Podujatie organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Francúzskym centrom pre výskum sociálnych vied so sídlom v Prahe (CEFRES) a Ústavom svetovej literatúry SAV.