Pohľad späť | Okrúhly stôl na tému V4 a budúcnosť Európskej únie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovalo 15. októbra 2019 v rámci propagácie francúzskeho jazyka okrúhly stôl pod názvom : « V4 a budúcnosť Európskej únie ».

Podujatie sa konalo s podporou MOF a svojimi príhovormi ho otvorili pani Karla Wursterová, osobná predstaviteľka prezidentky SR pri Stálej rade MOF a pani Katarína Cséfalvayová, poslankyňa a predsedníčka Zahraničného výboru NR SR.

 

Okrúhly stôl bol rozdelený do dvoch častí. Prvá pripomenula historickú a zásadnú úlohu Francúzska v období po roku 1918 v súvislosti s geopolitickými zmenami, ktoré nastali po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie. Spomenul sa taktiež politický rozmer francúzskeho jazyka a jeho prínos k rozvoju kritického myslenia na školách a univerzitách.

Účastníci okrúhleho stola si ďalej pripomenuli vznik V4, jeho politickú a historickú úlohu.  V druhej časti sa venovali perspektívam spolupráce v rámci EÚ. Zdôraznili potrebu založenia spoločného think tanku, aby sa mohli efektívnejšie zapojiť do veľkých projektov Európskej únie, ako napríklad vytvorenie Európskej klimatickej banky, rozvoj umelej inteligencie na posilnenie európskej bezpečnosti alebo harmonizácia digitálnej dane GAFA.