Vychádza kniha „Od sentimentalizmu k symbolizmu : Francúzska literatúra 19. storočia“

Najznámejšie literárne prúdy vo francúzskej literatúre 19. storočia, akými sú sentimentalizmus, preromantizmus,  romantizmus, zavŕšili éru klasicizmu  predchádzajúcich storočí. Francúzska literatúra 19. storočia preto predstavuje úchvatný a dramatický obraz neustále sa meniacich literárnych zoskupení a ich urputný boj o miesto na mape literárnej histórie.

Autor knihy: Štefan Povchanič | Vydavateľstvo: Marenčin PT (2019)

V knihe sa dozviete... 

V literárnom zmätku Júlovej monarchie (1830 - 1848) sa stretáva oficiálne angažované umenie, "l’art utile", so zástancami umenia pre umenie "l’art pour l’art" a k upadajúcemu romantizmu sa vynára mocný rival v podobe realistickej tvorby Balzaca a Stendhala.

V druhej polovici 19. storočia na intelektuálnom pozadí rozmachu vedy a filozofie pozitivizmu sa zrodí hnutie Parnasu. Vedúcou osobnosťou poézie sa stáva Charles Baudelaire a v románovej tvorbe Flaubert, bratia Goncourtovci a Emil Zola, zakladateľ naturalizmu.

Fenomén prekliatych básnikov (Rimbaud, Verlaine a ďalší) sa na konci storočia stretáva s dekadentným pohybom a symbolistickým hnutím, i so spätným pohybom tzv. románskej školy či neo-romantizmu Edmonda Rostanda (Cyrano z Bergeracu).

 

Dielo profesora Štefana Povchaniča vychádza i s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

V kníhkupectvách od 31. októbra 2019