Predstavenie knihy „Divadlo prekračuje hranice“ profesorky Sone Šimkovej (20|11|17H)

DIvadelný ústav a Francúzsky inštitút na Slovensku pozývajú na slávnostnú prezentáciu publikácie Divadelného ústavu

Soňa Šimková:
DIVADLO PREKRAČUJE HRANICE
Patrice Chérau, Ariane Mnouchkine, Robert Wilson

v stredu 20. novembra 2019 o 17.00 vo Francúzskom inštitúte na Sedlárskej 7 v Bratislave s účasťou autorky Sone Šimkovej.

Hostia: Jana Wild a Ľubomír Vajdička

Moderuje Lucia Hurajová

 

Kniha je zúročením dlhoročného bádateľského záujmu poprednej slovenskej teatrologičky, vysokoškolskej profesorky Sone Šimkovej o súčasnú francúzsku drámu a divadlo. Na príkladoch troch významných režisérskych osobností sa usiluje ukázať premeny a rozličné vývojové tendencie modernej divadelnej réžie.