Zapíšte sa na školenie na získanie osvedčenia skúšať a opravovať na skúškach DELF

Školenie na získanie osvedčenia skúšať a opravovať na medzinárodných skúškach DELF je 3- dňové bezplatné školenie pre učiteľov francúzskeho jazyka.

Ste vyučujúci francúzskeho jazyka a chceli by ste sa stať skúšajúcim na medzinárodných skúškach DELF ? Majú Vaši žiaci záujem o skúšku DELF a chceli by ste ich na skúšku čo najlepšie pripraviť ? Chcete si doplniť osvedčenie skúšať niektorú úroveň podľa SERRJ ?

Prihláste sa na najbližšie školenie pre učiteľov francúzskeho jazyka, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 18.-20. novembra 2019.

Úspešným absolvovaním školenia získate osvedčenie skúšať/opravovať DELF na 5 rokov.

Ponúkané školenie je pre učiteľov bezplatné, ubytovanie zabezpečí a cestovné náklady preplatí účastníkom Francúzsky inštitút na Slovensku.  

Vyplnené prihlášky posielajte prosím do 8. novembra 2019 na mailovú adresu uvedenú v prihláške.