Pohľad späť | Literárny večer "Slovensko a Európa"

Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a so CEFRES zorganizoval dňa 4. novembra literárny večer pod názvom „Slovensko a Európa“, ktorý nadviazal na úspešnú prezentáciu slovenskej literatúry na Knižnom veľtrhu v Paríži v marci 2019.

S potešením sme privítali pána Xaviera Galmichea, profesora slovanskej literatúry a jazykov z francúzskej Sorbonne Université, ktorý predstavil svoju monografiu « William Ritter cesta po Slovensku (1903-1914). Obrazy vysnívanej krajiny », a pána Romana Krakovského zo Ženevskej Univerzity, vedeckého redaktora zbierky článkov a esejí slovenského historika Ľubomíra Liptáka, ktorá vyšla pod názvom « Slovensko a Európa » a ktorú mal tú česť predstaviť prítomnému publiku.

Z prezentácie kníh, ako aj z následnej diskusie s publikom vzišla potreba zvýšiť povedomie o strednej Európe a zvlášť o Slovensku vo Francúzsku a v západnej Európe. Stredná Európa bola v dvadsiatom storočí kolískou veľkých otrasov a historických zmien a necíti sa byť na okraji Európy. Svojou súčasnou históriou si vyskúšala alternatívnu modernitu a zaslúži si byť súčasťou odpovedí na výzvy, ktorými dnes Európa prechádza.

 

 

... zo slávnostného obeda na rezidencii francúzskeho veľvyslanca s hosťami literárneho večera (legenda zľava doprava):

 

 • pán Adam Bžoch, Ústav svetovej literatúry - SAV
 • pani Jana Truhlářová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 • pani Miroslava Vallová, Riaditeľka Literárneho informačného centra
 • pán Roman Krakovský, Ženevská Univerzita
 • pani Katarina Bednárová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 • pán Viliam Klimáček, dramaturg a spisovateľ 
 • J.E. pán Christophe Léonzi
 • pán Xavier Galmiche, Univerzita Sorbonne
 • pán Jérôme Heurtaux, Riaditeľ CEFRES
 • pán François-Xavier Mortreuil, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu (Francúzsky inštitút na Slovensku) 
 • pani Martina Saganová, referentka pre univerzitné výmeny (Francúzsky inštitút na Slovensku)