Doktorandská škola krajín V4 (15‑16/11)

Zdroj: Radio Slovaquie Internationale

Frankofónna doktorandská škola krajín V4 je organizovaná každý rok striedavo v jednej z krajín Vyšehradskej skupiny. Jej 23. ročník organizuje Filozofická fakulta UK v Bratislave v spolupráci s asociáciou FrancAvis pod názvom « Francúzske štúdie v strednej Európe - medzi tradíciou a inováciami ».

Podujatia sa zúčastnia frankofónni pedagógovia z krajín V4 a Francúzska. Účastníci sa budú okrem iného v svojich príspevkoch zamýšľať nad miestom cudzích jazykov a interkulturality v slovenskej spoločnosti. Francúzskemu jazyku bude vyhradený priestor hlavne v príspevkoch, ktoré sa budú venovať nástrojom a metódam jeho výučby. Ďalšou zaujímavou témou bude úloha literatúry vo výučbe francúzskeho jazyka a problematika prekladu literárnych textov.

PROGRAM

Hotel Družba | Botanická 6/25

(Otvorenie) 15. novembra o 9.00 - (Koniec) 16. novembra o 15.00