Prezentácia « Štúdium politických vied vo Francúzsku » (22. marec 2013)

22. marec 15 :00 hod.  Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku

SciencesPo.

Riaditeľ európskeho kampusu Sciences Po Dijon pán Lukáš Macek predstaví štúdium záujemcom o štúdium na tejto škole z radov gymnazistov v 3. alebo 4. ročníku a v septime alebo oktáve. Sciences Po Dijon ponúka viacodborové vzdelanie humanitného zamerania s dôrazom na dnešné výzvy EU a na špecifiká krajín strednej a východnej Európy.