Konferencia | Európske fondy a regionálny rozvoj (20/11)

Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Región Grand Est, Európske univerzitné centrum Lotrinskej univerzity a Fakulta managementu Univerzity Komenského organizujú 20. novembra 2019 konferenciu na tému « Európske fondy a regionálny rozvoj ».
 

Streda 20. novembra | 8h30 - 17h30 |  Hotel Bôrik

na pozvanie | pre viac informácií nás kontaktujte

V čase, keď Európska únia rokuje o rozpočte na obdobie 2021-2027, rýchle technologické zmeny a ich socioekonomický dopad na spoločnosť, na poľnohospodárstvo, priemysel a služby, nás pobádajú k tomu, aby sme hľadali optimálne využitie európskych fondov v tejto oblasti.

Členské štáty, ich regióny, ich ekonomickí a univerzitní aktéri by si mali uvedomiť zvyšujúci sa podiel digitálnej ekonomiky, potrebu znížiť rozdiely medzi regiónmi a pokračovať v úsilí o užšiu spoluprácu. Na konferencii budú predstavené konkrétne príklady rekonverzie starých priemyselných zón, nové projekty v oblasti umelej inteligencie a bude sa tiež diskutovať o tom, ako prispieť k zníženiu územných rozdielov medzi regiónmi.

Na konferencii vystúpia odborníci z fr. regiónu Grand Est, francúzski a slovenskí odborníci z praxe a z univerzitného prostredia, aby si vymenili skúsenosti a osvedčené postupy v týchto oblastiach.

 PROGRAM