Klub 89 oživuje ducha Nežnej revolúcie na Slovensku

« Klub 89 », ktorý združuje hlavných slovenských aktérov Nežnej revolúcie a občianskej spoločnosti, a s ktorým úzko spolupracujú Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku, usporiadal pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie viaceré významné podujatia.

V dňoch 12. a 13. novembra sa konalo medzinárodné vedecké sympózium « 1989 a Slovensko: prechod od totalitného režimu k demokracii », na ktorom prednášal aj francúzsky historik a odborník na Strednú Európu a spoluriaditeľ Výskumného centra pre Európu-Euráziu (CREE) z Inalco, p. Etienne Boisserie. Témou jeho prednášky bolo « francúzske vnímanie Nežnej revolúcie v Československu ». Sympózium usporiadali Ústav pamätí národa, Slovenské národné múzeum, Štátny archív, v spolupráci s partnerskou európskou sieťou « Pamäti a solidarita ».

Na bratislavskom hrade bola 14. novembra otvorená obzvlášť pútavá výstava pod názvom "N89 Cesta k slobode", ktorá okrem iného ponúka figuríny dvoch hlavných tribúnov manifestácií, Milana Kňažka a Jána Budaja, plagáty a transparenty, ktorými mávali účastníci manifestácií, dobové predmety bežnej potreby, noviny…Na vernisáži sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi.

Dňa 15. novembra sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo odovzdávanie ocenení víťazným školským zariadeniam, ktoré sa zapojili do súťaže « November 89 a my – Dedičstvo mladej generácie ». Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom primátora Bratislavy, p. Matúša Valla. Otvorili ho predsedníčka « Klubu 89 », p. Jana Kotová, a jeden z vedúcich predstaviteľov Nežnej revolúcie, p. Ján Budaj. Zúčastnili sa aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, p. Oľga Nachtmannová, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, p. Ladislav Miko, a eurokomisár Maroš Šefčovič. Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, odovzdal pekný darček v podobe dvoch spiatočných leteniek do Paríža.

V sobotu 16. novembra sa v historickej budove Národného divadla konal galavečer pod názvom « Ďakujeme, že môžeme ». Podujatie otvorila prezidentka Zuzana Čaputová a moderoval ho jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu, p. Ladislav Snopko, ktorý uviedol svedectvá kľúčových aktérov Nežnej revolúcie, videoprojekciu dobových dokumentov a spomienkový kultúrny program.