Pohľad späť | Konferencia o európskych fondoch a regionálnom rozvoji

Francúzsky inštitút a Francúzske veľvyslanectvo v SR zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s Európskym univerzitným centrom Lotrinskej univerzity a Fakultou managementu Univerzity Komenského medzinárodnú konferenciu o tom, ako čo najlepšie využiť európske fondy v prospech regionálneho rozvoja.

Odborníci na prípravu a riadenie európskych projektov, ako aj na medzinárodné vzťahy z francúzskych a slovenských samosprávnych krajov sa prišli podeliť o svoje skúsenosti po boku slovenských a francúzskych vysokoškolských pedagógov z francúzsko-slovenského študijného programu „Európske štúdie“, ktorý prebieha v spolupráci medzi Európskym univerzitným centrom LU , Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou Komenského a ktorý koordinuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút.

Na konferencii odzneli príklady osvedčených postupov a inovatívnych projektov z rôznych krajín, ako aj konkrétne prípadové štúdie z oblasti digitálnej ekonómie a rekonverzie priemyselných zón. Zdôraznila sa aj potreba reorganizácie jednotlivých inštitúcií s cieľom zefektívniť prípravu a riadenie týchto projektov. Účastníci vyzdvihli potrebu zabezpečiť školenia pre zamestnancov na získanie potrebných kompetencií a taktiež posilniť decentralizáciu v prospech regiónov.

Konferencie sa zúčastnilo približne 80 účastníkov z radov ministerstiev, miest a samosprávnych krajov vrátane predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zároveň aj predsedom Združenia samosprávnych krajov SR. Pán Viskupič prejavil živý záujem o systém organizácie samosprávnych krajov vo Francúzsku v diskusii so zástupcami francúzskeho regiónu Grand Est.