Stretnutie so slovenským a francúzskym vedúcim vedecko-výskumného projektu « CoroDent » v Trenčíne

Francúzske výskumné pracovisko CNRS MATEIS so sídlom v Lyone pracuje už približne dva roky so slovenským výskumným pracoviskom FunGlass v Trenčíne na problematike degradácie biokeramických materiálov na báze zirkónu.

Tieto materiály sa využívajú hlavne ako zubné implantáty alebo protézy rôznych častí kostí v ľudskom organizme, pričom sa zistilo, že ich degradácia prebieha rýchlejšie ako sa čakalo.

Kolektív vedcov pod vedením pani Hélène Reveron a pána Dušana Galuseka dosiahol v tejto oblasti veľmi sľubné výsledky a hľadajú nové zdroje financovania, aby mohli pokračovať v ďalšom výskume a vyriešiť tento biomedicínsky problém.