Pohľad späť | « Cognitive (In)Security: Impact of Fake News on Society »

Francúzsky inštitút na Slovensku zorganizoval v spolupráci s Goetheho inštitútom, s portálom Euractiv.sk, ako aj ďalšími partnermi podujatie « Cognitive (In)Security: Impact of Fake News on Society », ktoré sa konalo 7. a 8. novembra v Bratislave s finančnou podporou Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu.

Už druhý rok po sebe podporil Francúzsko-nemecký kultúrny fond ďalší ambiciózny projekt organizovaný Francúzskym inštitútom na Slovensku a jeho partnermi, ktorý bol tento rok zameraný na mládež a politiku. Táto téma bola viackrát pertraktovaná už v minulosti z rôznych uhlov pohľadu. Tentoraz sa na ňu zamerali organizátori z pohľadu „falošných správ“ (alebo fake news). Dvadsaťpäť domácich a zahraničných odborníkov z radov novinárov, aktivistov, výskumných a akademických pracovníkov si v prvý deň vymenilo skúsenosti o osvedčených postupoch a prijatých opatreniach, ktoré fungujú v jednotlivých krajinách. Výsledné zistenia boli prediskutované na druhý deň so študentmi a prítomným publikom vo forme interaktívnych okrúhlych stolov.  Študenti sa potom pod dohľadom odborníkov zúčastnili simulovaných hier, ktorých cieľom bolo rozpoznať v texte falošné správy. K francúzsko-nemecko-slovenskému organizačnému triu sa veľmi rýchlo pripojili ďalšie nadácie, združenia a aktivisti, ktorí sa taktiež angažujú v boji proti šíreniu falošných správ.

Toto úspešné podujatie viedlo k intenzívnym diskusiám, ktoré pevne dúfame, budú pokračovať ďalej na slovenských stredných a vysokých školách.
Francúzsky inštitút pozval pri tejto príležitosti pána Grégoirea Borsta, riaditeľa výskumu a profesora vývojovej psychológie a neurovied na Univerzite Paris Descartes a pani Nataliu Sawku, novinárku z AFP (Francúzska tlačová agentúra), ktorá sa špecializuje na odhaľovanie falošných správ na sociálnych sieťach, aby účastníkom predstavili pracovné postupy, ktoré pri svojej práci používajú v boji proti falošným správam.