Zápisy do súťaže "Spievam po francúzsky" sú otvorené! (do 29/02/2020)

Nový ročník speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2020 sa už pripravuje! Toto milé podujatie doslova ospevuje francúzsky jazyk a je určené všetkým tým, ktorí bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština.

Súťaž organizuje Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici, spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou Alianciou v Košiciach a Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene!

Ako sa zúčastniť?

Účastník súťaže musí: 

Dátumy súťaže 

Semifinále Košice 13. 3. 2020
Semifinále Zvolen 13. 3. 2020
Semifinále Bratislava 27. 3. 2020
Národné finále Banská Bystrica 30. 5. 2020
Medzinárodné finále Krakow (Poľsko) 20. 6. 2020

Kontakty

 

 

Sledujte nás na Facebooku