Pohľad späť | Odovzdávanie dvojitých diplomov

Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa konalo v priestoroch francúzskej školy Mod’Spé slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov slovenským študentom, ktoré bolo organizované Francúzskym inštitútom na Slovensku v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom. Podujatia sa zúčastnilo vyše 130 osôb z radov zástupcov slovenských a francúzskych partnerských univerzít, študenti a ich rodinní príslušníci. Diplom si prevzalo z rúk riaditeľa Francúzskeho inštitútu, pána Jeana-Pierrea Jarjanettea, 22 študentov, ktorí absolvovali slovenský študijný program v spolupráci s francúzskymi univerzitami, vďaka čomu získali aj slovenský aj francúzsky diplom. K úspešnému absolvovaniu štúdia im zagratulovala aj pani Karla Wursterová, Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorá svojím príhovorom otvorila podujatie.

Čerství absolventi sa tak stali členmi siete France-Alumni Slovensko, ktorá združuje slovenských študentov, ktorí študovali vo Francúzsku alebo navštevovali čiastočne frankofónny program na Slovensku. Na podujatí už tradične vystúpili dvaja študenti, ktorí sa podelili s prítomnými o svoje skúsenosti z absolvovaného francúzsko-slovenského štúdia. Ako prvý vystúpil pán Jules Condé, francúzsky študent, ktorý absolvoval časť svojho štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore „Masmediálne štúdiá s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka“. Pani Mária Sláviková, ktorá získala dvojitý diplom v roku 2013 na Fakulte managementu UK, priblížila prítomným hosťom, ako jej absolvovanie francúzsko-slovenského študijného programu pomohlo získať stáž v Európskej komisii a následne aj pracovné miesto.

Pani Jana Lalová a pani Silvia Pavekova odovzdali slovenské diplomy za Mod’Spé Paris Europe Centrale svojim prvým ôsmim absolventkám bakalárskeho študijného programu.

Pri tejto príležitosti bola spustená prostredníctvom propagačného videa aj komunikačná kampaň Francúzskej agentúry Campus France « Bienvenue en France », ktorej cieľom je zvýšiť počet zahraničných študentov vo Francúzsku.