Dve nové výzvy na podporu francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce

Na podporu a zintenzívnenie vzťahov medzi francúzskymi laboratóriami a laboratóriami krajín strednej a východnej Európy vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu a inovácií Francúzskej republiky výzvy na predkladanie žiadostí v rámci dvoch nových programov:

 

Termín na podávanie žiadostí: 26. január 2020 do 18h