Výstava a krst knihy „Paris – le rêve | Zápisky z Paríža“ Danice Pauličkovej (23|01–28|02)

Výstava spojená s krstom knihy Paris–le rêve / Zápisky z Paríža /.

Autorka akad. mal. Danica Pauličková opisuje atmosféru tohto čarovného mesta zo svojho tvorivého pobytu v ateliéri Cité internationale des Arts v Paríži, kde žila a tvorila niekoľko rokov, v podobe básní, fotografií a svojich diel. Je plná dojmov a citátov. V knihe je vložené aj jej posledné dielo - horiaca katedrála Notre Dame spolu s básňou k tejto udalosti. Texty sú preložené aj do francúzštiny.

Od 23. januára do 28. februára 2020, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Vernisáž výstavy vo štvrtok 23. januára o 17.00

Účinkujú:

PhDr. Ľuboslav Moza, kurátor výstavy

Monika Stanislavová, francúzske šansóny

Lucia Hurajová, prednes poézie

Akad. mal. Danica Pauličková

Vzdelanie :

1972 - 77 Škola výtvarných umení, štúdium grafického designu, Slovensko
1991 - 92 École des arts décoratifs, Paris, Francúzsko
1993 - 97 The Art Students League, New York, USA
2000 - 01 London School of Public Relations, UK

Venuje sa maľbe, grafike, ilustrácii, fotografii a sklu. V roku 2002 založila vydavateľstvo Seneca Publishing company, kde vydáva knihy pre deti, poéziu a náučnú literatúru. Ilustrovala viac ako 30 kníh a napísala 7 autorských kníh.

Vystavovala a pracovala v mnohých krajinách. Viackrát absolvovala tvorivý pobyt v Cité internationale des arts v Paríži. V súčasnosti pracuje aj ako novinárka, kde sa venuje filmu a výtvarnému umeniu. Poriada workshopy kreslenia spojené s výukou angličtiny. Momentálne žije v Bratislave a má 2 synov.

Ocenenia:

Cena Krištáľové krídlo spoločnosti F. Martinenga za celoživotnú tvorbu pre deti
Cena kritiky La Tavalozza v Taliansku
1. cena Mladý grafik na Slovensku
2. cena za maľbu The Art Students League v USA
Grand Prix 1999 BIB, cena detského diváka za najlepšiu ilustráciu