Medzinárodná konferencia "Európske jazzové osobnosti" (od 22. do 24. apríla 2013)

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom "Európske jazzové osobnosti", ktorá sa bude konať od 22. do 24. apríla 2013 v hoteli Družba v Bratislave. Podujatie sa koná s podporou Veľvyslanectva USA, Francúzskeho Inštitútu a Poľského inštitútu.

Konferencie sa zúčastní aj pán Laurent Cugny, francúzsky klavirista, dirigent a profesor hudobnej vedy na Univerzite Paris Sorbonne, ktorý sa predstaví hrou na klavíri na koncerte dňa 22. apríla o 20.00 hod. v Nu Spirit Clube (Šafárikovo nám. 7 - vstup voľný). Na konferencii vystúpi dňa 23. apríla o 9.30 hod., kde odprednáša príspevok venovaný dejinám jazzu vo Francúzsku a v Európe (hotel Družba, Botanická 25).

Presentation Conference European Jazz Personalities (English)