Stretnutie 83 učiteľov pri príležitosti prerokovania budúcnosti francúzskeho jazyka na Slovensku (23. ‑ 25. apríl 2013)

Ako motivovať žiakov s inovatívnymi prístupmi ? Ako ich čo najlepšie pripraviť pre maturitu z francúzskeho jazyka ? Aká je koncepcia jazykovej politiky na Slovensku ? To sú otázky na ktoré odpovedali učitelia francúzskeho jazyka základných, stredných škôl a gymnázií východného, stredného a západného Slovenska počas dní 23, 24 a 25 apríla 2013 v Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici.

 

 

Tento trojdňový seminár organizovaný knižnicou SUGARBOOKS a s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Štátneho pedagogického ústavu zmobilizoval 83 učiteľov francúzkeho jazyka.

Išlo o stretnutie s doposiaľ rekordným počtom účastníkov, ktorý v súlade s pánon Pacsal SCHALLER, atašé pre spoluprácu Francúzov na Slovensku, odráža „potrebu učiteľov stretnúť sa, vymeniť si praktické skúsenosti z tried a navzájom sa informovať o súčasnom stave vyučovania francúzskeho jazyka v ich regióne“.
 


Úspech tohto stretnutia a nadšenie zo strany učiteľov prispel k tomu, že sa začalo uvažovať o novom trojdňovom seminári na jeseň, ktorého hlavným cieľom bude vytvoriť „VIZAMONDE Slovensko“, teda digitálnu platformu pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku.