Minister osobne ocenil úspechy najlepšieho amatérskeho astronóma na svete

V utorok 16. apríla sa stretol minister Dušan Čaplovič s najlepším mladým amatérskym astronómom na svete v oblasti fyziky a astronómie Petrom Košecom. Prijatie tohto nadaného študenta Univerzity v Cambridgei, niekdajšieho absolventa Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne (francúzska bilingválna sekcia, sa uskutočnilo pri príležitosti ocenenia jeho doterajších študijných úspechov.

Minister Dušan Čaplovič mu v osobnom rozhovore poďakoval za dlhodobú vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach a olympiádach v oblastiach astronómie, fyziky a matematiky. Zároveň mu odovzdal ďakovný list, v ktorom ocenil nielen jeho úsilie a talent, ale aj úspechy dosiahnuté v celosvetovej konkurencii.

 

Peter Košeca


Viac informácií:
Ministerstvo školstva
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín- Francúzska bilingválna sekcia