Memorandum o spolupráci medzi Francúzskym inštitútom a organizáciou Košice 2013 (29. apríla 2013)

V pondelok 29. apríla v priestoroch Starej radnice prijal pán Richard Raši, primátor mesta Košice, J.E. pána Jean-Marie Bruno-a, francúzskeho veľvyslanca na Slovensku. Obaja spoločne potvrdili patronát nad podpísaním memoranda o spolupráci medzi Francúzskym inštitútom a organizáciou Košice 2013, ktoré podpísali riaditelia týchto dvoch inštitúcii. Memorandum bližšie špecifikuje spoločné aktivity na rok 2013 ako aj ich financovanie zo strany Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

 

Memorandum špecifikuje 5 hlavných projektov, ktoré budú predmetom spolupráce a ktoré Francúzsky inštitút finančne podporí :

  • Biela noc/Nuit blanche : "Košice-Paríž". Tento už štvrtý ročník sa bude venovať väzbám, ktoré spájajú obe mestá a zameria sa na výmeny medzi umelcami. Termín podujatia – 5. október ;
  • Use the City : Ide takisto o špeciálny ročník, na ktorom sa predstaví aj marseillský umelec Olivier Grossetête, ktorý na Hlavnej ulici v Košiciach postaví 3 efemérne monumenty. Termín podujatia : od 22. do 26. mája ;
  • Nové "Trienále súčasného umenia" predstaví významné diela zo zbierky Fondu súčasného umenia v Marseille. Termín podujatia : od 12. septembra do 13. októbra ;
  • Pokračovanie cyklu "Inovatívne mesto" v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Dve konferencie – jedna v Bratislave a jedna v Košiciach - sa pokúsia odpovedať na otázku "V akom meste budeme zajtra bývať ". Termín podujatia : 30. – 31. máj Bratislava, Košice v októbri ;
  • Koncert 2 v 1 na ktorom sa stretnú umelci z Košíc a z Marseille – 13. december.

 

 

Francúzsky inštitút sa zapája do projektu Košice 2013 už viacero rokov. Spolu sa podieľali na mnohých aktivitách, nadviazali sa väzby medzi slovenskými a francúzskymi umelcami, členovia tímu Košice 2013 sa školili vo Francúzsku. Podpísanie memoranda je vyvrcholením dlhodobej spolupráce.

Angažovanie sa Francúzskeho inštitútu je zrejmé : od roku 2008, kedy boli Košice a Marseille vyhlásené za Európske hlavné mestá kultúry 2013 si obe mestá vybudovali pevné väzby. Pracujú na spoločných témach a obe sa rozhodli podeliť sa o svoje skúsenosti a o niektoré zo svojich projektov. Francúzsky inštitút sa vždy zapájal do tohto spojenia a aktívne podporuje ich vzťahy.

Rok 2013 je významným rokom pre Slovensko. Taktiež je významným rokom pre vzťahy medzi Francúzskom a Slovenskom !