Výstava "Mi - Ha - Ši : Maľba - Móda - Objekt" (vernisáž 28. mája 2013)

VÝSTAVA „MI - HA - ŠI : MAĽBA - MÓDA - OBJEKT“
Autori : Silvia Mišovič, Boris Hanečka, Milan Hanko, Filip Šicko, Zuzana Šicková
Vernisáž 28. mája 2013 o 17.00
Výstava od 28. mája do 29. júna 2013
Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava
Podujatie sa koná v rámci Dní architektúry a dizajnu 2013 (www.daad.sk)

„Mihaši“ je svet v ktorom sa z maľby stáva odev, z odevu objekt a z objektu plastická maľba. Je svet v ktorom umenie robí človeka šťastným. Je výberom z maľby a keramiky Silvie Mišovič, keramiky Milana Hanka, módneho dizajnu Borisa Hanečku a prepojením od plastiky Filipa Šicka až po maliarsko-grafické diela Zuzany Šickovej.

Z lodí Marseillského prístavu sa hompáľajú stožiare strácajúce sa v abstrahovaných spletiach bójí, plachetníc a sietí. Bublinkaté bubbles vázy, pásiky a lupienky sa rukami Borisa Hanečku premieňajú v módne objekty jedinečných tvarov. K tomu čisté línie a harmonická kompozícia reliéfov a objektov Filipa Šicka. A opäť bohatá spleť sýtych kompozícií farieb s grafickým snovým rukopisom frankofónnej Zuzany Šickovej.

MgA. Silvia Mišovič je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Prahe v ateliéri Keramika a porcelán u prof. akad. sochára Václava Šeráka a v ateliéri Sochárstvo u prof. akad. sochára Jiřího Beránka. S medzinárodnými skúsenosťami s International Ceramic Studio Kecskemét, Hungary / pod vedením Ilony Romule, líderkou International Academy of Ceramics (IAC) a International Association of Art (UNESCO)/a stážou na École supérieure des beaux-arts de Marseille, Francúzsko. Je jednou zo zakladateliek ateliéru INSPI. Jej tvorba sa pohybuje v rozpätí maľby a objektu, preto je keramika pre ňu ideálnym spojením týchto vyjadrovacích prostriedkov. Jej tvorba postupne prechádza od subtilných, krehkých až snových prvkov k abstrahovaným tvarom, alebo naopak až k spontánnym inšpiračným maľbám.