Súkromná ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská v Bratislave

Súkromá ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská  je prvé francúzske školské zariadenie svojho druhu na Slovensku.

Súkromá ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská v Bratislave je súčasťou siete AEFE (Agentúra pre výučbu francúzštiny v zahraničí) a je spravovaná neziskovým občianskym združením, ktoré sa nazýva Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave (AEFB).

Toto školské zariadenie využíva dvojitú akreditáciu od francúzskeho a slovenského ministerstva školstva. Súkromá ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská poskytuje vzdelávanie na úrovni materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy. Školu navštevujú nielen deti francúzskej národnosti, ale aj slovenské deti a deti iných národností. V školskom roku 2017-2018 je v škole zapísaných spolu 254 žiakov rôznych národností . Cieľom je prijať v budúcnosti 350 žiakov.

 

Do júna 2014 sídlila v budove školy na Cádrovej ulici v mestskej časti Kramáre. V rámci projektu rozvoja a vďaka úspešnej spolupráci s p. Marekom Mojtom, Francúzska škola odteraz slúži žiakom v úplne zrekonštruovaných priestoroch v mestkej časti Petržalka. 

Zahájenie nového školského roka Francúzska školy v Bratislave sa konalo vo štvrtok 4. septembra 2014 za účasti p. Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, p. Milana Ftáčnika, primátora Bratislavy, p. Vladimíra Bajana, starostu mestskej časti Petržalka, a p. Didier Lopinot, veľvyslanca Francúzska na Slovensku.

 

Začiatok nového školského roka 2014/2015

 

Kontakty:

  • Súkromá ZŠ s MŠ francúzsko-slovenská

             Marie Curie Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava (Slovensko)

             tel: (+421)(0)905 944 664, www.ecolefrancaise.sk

            secretariat@efib.sk

  • Súkromná francúzsko-slovenská škola v Bratislave - riaditel'

             pán Yves CAFFE, tel: (+421)(0)905 944 663

             direction@efib.sk

  • Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave

             bureau@efib.sk

Pre viac informácií: www.ecolefrancaise.sk