Francúzske aliancie

Alliance Française Banská Bystrica

Alliance Française Banská Bystrica (AFBB), založená v roku 1990, otvára každý polrok svoje brány pre viac ako stovku študentov s rôznymi znalosťami francúzskeho jazyka. Od roku 2000 tvorí jej pedagogický zbor rovnaký počet francúzskych lektorov a slovenských učiteľov. AFBB ponúka kurzy pre deti aj mládež. Je skúšobným centrom pre DELF a DALF, na ktoré svojich študentov pravidelne pripravuje. Disponuje tiež bohatou mediatékou s viac ako 3200 dokumentami (knihy, učebnice, CD, DVD...).

AFBB počas celého roka organizuje rôzne kultúrne podujatia, vrátane hudobných, divadelných, gastronomických či literárnych. Týmito aktivitami sa snaží združovať frankofilov z Banskej Bystrice a okolia. Často sú práve oni ich hlavnými aktérmi. Najvýznamnejšími podujatiami sú marcový Mesiac frankofónie, národná a medzinárodná súťaž vo francúzskej piesni „Sievam po francúzsky“, ktorá sa organizuje pri príležitosti medzinárodného „Sviatku hudby“ (Fête de la musique), a v neposlednom rade je to podujatie „Kultúrna jeseň“.

AFBB mala za svoju históriu viacero riaditeľov, no prezident Tomáš Márton, ako aj niektorí členovia výboru, zastávajú svoje funkcie už od jej začiatkov.

Webová stránka: www.afsk.sk

 

Francúzska aliancia Košice

Francúzska aliancia Košice bola založená 20. januára 2000 a patrí medzi 811 AF v 137 krajinách, ktoré združujú 550 000 frankofónov. Sídlo Nadácie Alliance Française je v Paríži. FA Košice je občianske združenie a riadi sa právnym systémom Slovenskej republiky. Vedie ju 9 členná správna rada na čele s prezidentom.

Úzko spolupracuje s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, organizuje kurzy francúzštiny na rôznych úrovniach pokročilosti, kurzy pre deti či konverzačné kurzy, odborne zamerané kurzy a individuálnu výučbu. Ako jediná inštitúcia na východnom Slovensku pripravuje a organizuje medzinárodne uznávané  skúšky DELF/DALF. Všetci jej učitelia a lektori sú plne kvalifikovaní v odbore francúzsky jazyk.

Je tu pre tých, ktorí chcú lepšie spoznať Francúzsko, jeho minulosť i prítomnosť, učiť sa francúzsky jazyk a chcú sa podieľať na budovaní francúzsko-slovenských vzťahov vo všetkých oblastiach života. Pomáha šíriť frankofónnu kultúru a rozvíjať francúzsko-slovenskú spoluprácu. 

Francúzska aliancia Košice v priebehu celého roka organizuje alebo sa podieľa na kultúrnych podujatiach mesta. Je hlavným organizátorom Dní frankofónnej kultúry (marec-apríl), ktoré sú už obyvateľov košického a prešovského regiónu dobre známe a tešia sa veľkej obľube.

Webové stránky : www.afsk.sk, www.afke.sk