Informačný list pre pedagógov

Milé vyučujúce, milí vyučujúci ! Každý mesiac vám v informačnom liste pre pedagógov ponúkame aktuálne informácie o výučbe francúzštiny na Slovensku. Nájdete v ňom predovšetkým informácie o pedagogických materiáloch, školeniach, súťažiach, skúškach rovnako ako aj o pracovných pozíciách.

Informačný list pre pedagógov je dostupný vo formáte pdf na tejto stránke. Ak si želáte informačný list dostávať e-mailom, môžete sa na odber prihlásiť zaslaním vašej žiadosti na adresu amandine.diogo@institutfrancais.sk

Aktuálne číslo

Vyšlo špeciálne číslo k Mesiacu frankofónie 2016 !

Staršie čísla

septembrovo-októbrové číslo 2015 !

V tomto čísle nájdete:

 • Retour sur un séjour à Paris... Sarah, gagnante du concours Génération Bilingue
 • La rentrée de l'institut français
 • Déménagement des Alliances  françaises 
 • Session d'examens DELF/DALF
 • Concours PHOTO & TRADUCTION
 • Concours D'ARTS PLASTIQUES
 • Journée européenne des langues
 • Séminaire "AGIR FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES"
 • Formations
 • Ressources : IF Cinéma / TV5 Monde

 júlovo-augustové číslo 2015 !

V tomto čísle nájdete:

 • Une nouvelle chargée de mission
 • Dis-moi 10 mots : les gagnants
 • Concours de la chanson francophone
 • 25 ans de sections bilingues
 • Session DELF/DALF
 • Formations
 • Journée européenne des langues
 • Cours d'été à l'IFS
 • Bouquinez pendant les vacances
 • Ressources : IF Cinéma / TV5 Monde

 

Januárové číslo 2015

V tomto čísle nájdete:

 • Nous sommes Charlie
 • Mesiac Frankofónie
 • Festival IGRAM
 • Pedagogické materiály a školenia
 • Kurzy a diplomy
 • Súťaže

Decembrové číslo 2014

V tomto čísle nájdete:

 • Festival IGRAM
 • Pedagogické materiály a školenia
 • Diplomy
 • Súťaže
 • Pracovná ponuka

Novembrové číslo 2014

V tomto čísle nájdete:

 • Týždeň chutí na Slovensku
 • Súťaže
 • Kurzy a diplomy
 • Pedagogické materiály a školenia
 • Pracovné ponuky

Októbrové číslo 2014

V tomto čísle nájdete:

 • Od septembra nový tím
 • Francúzska škola v Bratislave
 • Výstava Povedz mi 10 slov
 • Európsky deň jazykov v Košiciach a v Bratislave
 • Skúšky DELF-DALF
 • Súťaže
 • Pracovná ponuka