Pedagogické materiály

IFprofs je on-line komunita francúzsky-hovoriacich profesionálov v oblasti vzdelávania, určená pre:  

- učiteľov francúzskeho jazyka alebo iného predmetu vo francúzštine;

- odborníkov v oblasti frankofónneho vzdelávania na Slovensku (pedagogickí koordinátori, školitelia, riaditelia škôl, knihovníci);

- osoby, ktoré práve absolvujú školenie v oblasti výučby francúzskeho jazyka. 

Táto svetová platforma podporuje svojich členov v ich profesionálnej praxi a umožnuje im vymieňať si informácie a skúsenosti s kolegami z celého Slovenska a po celom svete.

Vyučujte s TV5 MONDE! Vezmite svojich žiakov každý týždeň na nové miesto, aby odhalili tajomstvá tých, ktorí svojou energiou a vynaliezavosťou, robia z francúzštiny živý, dynamický a neustále sa vyvíjajúci jazyk.

  • Vyučujte francúzštinu prostredníctvom aktuálnych správ.
  • Vyučujte francúzštinu prostredníctvom hudby.
  • Odhaľte svojim študentom krásy Francúzska a Kanady.
  • Vyučujte francúzštinu na základe historických udalostí.
  • Vyučujte francúzštinu prostredníctvom interaktívnych hier, ktoré sú zamerané na pravopis, gramatiku, syntax, slovnú zásobu a jednotlivé nuansy francúzskeho jazyka.

 

"Parlons français, c'est facile !" je bezplatný portál francúzskeho jazyka pre všetkých, ktorého cieľom je osloviť široké publikum a propagovať sieť francúzskych kultúrnych inštitúcií v zahraničí. Stránku tvoria rôzne audiovizuálne dokumenty, ktoré ponúkajú návštevníkom stránky tematické cvičenia a hry bez ohľadu na ich úroveň francúzštiny.

 

Univerzitná agentúra frankofónie: poskytuje vysokoškolským učiteľom francúzskeho jazyka rozmanité nástroje vrátane sprievodcu výučbou francúzštiny, ktorá ponúka rôzne materiály na úrovni  C1. Jednotlivé materiály sú rozdelené podľa predmetov (civilizácia - kultúra, didaktika a pedagogika, odborná francúzština, gramatika, literatúra) a podľa tém.

 

FLE.FR: pod názvom "pripojená školská aktovka" je súčasťou groupement-fle.fr. Stránka zhromažďuje rôzne pedagogické materiály dostupné na internete, doplnené o ich analýzu, a rovnako tu nájdete ponuku školení v odbore FLE (francúzština ako cudzí jazyk).

 

EduFLE: je internetová stránka, ktorú tvoria príspevky jej používateľov, určená pre študentov a učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka. Stránka obsahuje rôzne záverečné správy zo školení, didaktické materiály a články, na ktorých pracujú samotní návštevníci stránky. Každý mesiac na stránke nájdete aj nový informačný bulletin - TICE-menet vôtre, ktorý vytvára centrum pre pedagogickú dokumentáciu v Damase.

 

Le café pédagogique je stránka určená pre francúzskych učiteľov všetkých odborov. Obsahuje veľmi kvalitne vypracované tematické dokumenty, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých predmetov a spolu predstavujú vynikajúci zdroj informácií o témach preberaných na hodinách francúzskeho jazyka ako je umenie, životné prostredie, literatúra, fungovanie inštitúcii atď.

 

Le Point FLE: na stránke nájdete odkazy na mnohé jazykové cvičenia z francúzštiny a aktivity pre študentov francúzštiny  dostupné na internete.

 

 

Le plaisir d'apprendre: táto stránka, ktorú zostavil CAVILAM Vichy (Francúzsko), ponúka množstvo pedagogických materiálov, vďaka ktorým môžete v triede využiť rôzne multimediálne zdroje ako sú piesne, krátkometrážne filmy, nahrávky z rádií atď.

 

Franc-parler: stránka vytvorená z iniciatívy Medzinárodnej organizácie frankofónie je určená pre učiteľov francúzštiny a okrem pedagogického materiálu ponúka aj rôzne svedectvá frankofónnych asistentov a lektorov ako aj rady pre nových lektorov pred ich odchodom do zahraničia.

 

Jazykový portál bab.la ponúka slovníky, jazykové testy, hry a ďalšie možnosti.

 

 

Komunikačné nástroje

Na internete existujú viaceré komunikačné nástroje, ktoré učiteľom francúzštiny ponúkajú možnosť spojiť sa s osobami z celého sveta a vymeniť si tak svoje skúsenosti s vyučovaním či vypracovať spoločné výmenné projekty na diaľku.

Patria k nim špecializované fóra: Francparler a FLE skupina na yahoo či sociálna sieť pre učiteľov FLE Campus FLE éducation.