Stáže a školenia

Školenie na získanie oprávnenia skúšať a opravovať DELF A1- B2

7. - 9. február 2018, Bratislava

Francúzsky inštitút na Slovensku ponúka učiteľom francúzskeho jazyka možnosť získať oprávnenie ústne skúšať a opravovať písomnú časť skúšky na medzinárodný diplom DELF. Možnosť výberu úrovní: A1-A2 alebo A1-B2, dĺžka školenia závisí od vybraných úrovní.


Školiteľ:
Florence GAJDOŠOVÁ, ktorá je zároveň aj vyučujúcou na kurzoch Francúzskeho inštitútu na Slovensku, je školiteľkou s osvedčením CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) na vzdelávanie skúšajúcich DELF a DALF ako aj PROFLE. Má bohaté skúsenosti z viacerých krajín ako školiteľka, pedagogická koordinátorka aj vyučujúca.


Obsah a priebeh školenia :
Teroretické a praktické časti sa striedajú pri každej úrovni, na záver každej úrovne účastník individuálne hodnotí písomný alebo ústny prejav fiktívneho kandidáta a jeho hodnotenie je po skončení školenia vyhodnotené školiteľom.

Praktické informácie :
Miesto konania : Bratislava
Termín : streda 7. - piatok 9. februára 2018
Doprava a ubytovanie : Náklady na dopravu a ubytovanie prihlásených účastníkov bude hradiť Francúzsky inštitút na Slovensku.
Strava : Stravu si hradia účastníci sami.


Prihlasovanie: do 12. januára 2018 je potrebné poslať vyplnenú prihlášku na adresu esin.dalmaz@institutfrancais.sk

Viac informácií : esin.dalmaz@institutfrancais.sk

 

 

Do Francúzska s programom Comenius

Informácie o programe Comenius Na stiahnutie Kontakt

Ciele programu

Kritéria výberu

Inštrukcie

Formulár pre kandidátov Jana Hanulová