Študentské združenia

Pont Francophone

Združenie Pont Francophone bola založené v roku 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pont Francophone tvoria študenti plní energie a entuziazmu, no predovšetkým priatelia francúzskeho jazyka a frankofónie. Združenie spolupracuje aj s inými fakultami a univerzitami na Slovensku ako aj s inštitúciami, organizáciami, vyučujúcimi a priateľmi vo frankofónnej oblasti.

Cieľom združenia je šírenie francúzskeho jazyka a frankofónie na Slovensku prostredníctvom rôznych podujatí:

  • kultúrne podujatia rôzneho typu
  • rôzne stretnutia (s profesormi, spisovateľmi atď.)
  • okrúhle stoly a diskusie
  • premietanie filmov
  • burza kníh
  • jazyková kaviareň

EF POLIT

EFPOLIT je  nezávislá nezisková organizácia, ktorá bola založená študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v roku 1998.

Cieľom jej zakladateľov bolo predovšetkým šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska na medzinárodnej scéne, a to predovšetkým prostredníctvom prednášok a podujatí organizovaných v spolupráci s fakultou. Postupom času sa aktivity EFPOLIT-u rozšírili aj o prednášky a konferencie na vysokej úrovni (medzinárodné konferencie: ISA 2005, konferencia VY4 Conference), diskusie na tému aktuálneho diania vo svete, vydávanie publikácií a zborníkov, organizovanie francúzskych večerov a charitatívnu činnosť.

EFPOLIT je členom viacerých medzinárodných združení ako napríklad Politeia network či VY4. Vďaka aktivitám a úsiliu členov EFPOLIT-u bola UMB v Banskej Bystrici v roku 2006 prijatá do Univerzitnej agentúry frankofónie (Agence Universitaire de la Francophonie).

Viac informácií: www.efpolit.org