Súťaže

Spievam po francúzsky 2017

Všetko, čo potrebujete vedieť o súťaži Spievam po francúzsky 2017.

Alliance française Banská Bystrica, Francúzsky inštitút na Slovensku, Alliance française Košice a žilinská asociácia FRASK už tradične organizujú tri semifinále:

  • 10. marca v Košiciach
  • 15. marca v Bratislave
  • 7. apríla v Žiline

Národné finále sa bude konať v centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici v piatok 2. júna. Medzinárodné finále sa bude konať 23. júna v maďarskej Budapešti.

Tento rok sa prihlášky podávajú online na nasledujúcej adrese - kliknite sem 

Aby sme vám uľahčili výber piesní, vytvorili sme YouTube playlist, v ktorom nájdete piesne z tohtoročného katalógu.

Piesne, ktoré sa nachádzajú v katalógu, vyšli v roku 2002 alebo neskôr a majú slúžiť ako pomôcka. To znamená, že si môžete vybrať aj pieseň mimo katalógu. Tohtoročnou novinkou je aj zoznam zakázaných piesní, čiže piesní, ktoré sa v posledných rokoch na súťaži objavovali príliš často, a preto sú tento rok zakázané. Napokon, aby sa v súťaži neobjavovali rovnaké piesne, zaviedli sme pravidlo, že každá pieseň môže v rámci jednej kategórie v každom semifinále odznieť len raz.

Nebojte sa šíriť túto udalosť ďalej medzi mladých do celého Slovenska, či už sú frankofónni alebo nie. Ako každý rok, aj teraz máte možnosť vyhrať množstvo cien: výlet do Paríža, výlet do Bulharska na medzinárodný festival francúzskej piesne, či možnosť zaspievať si 14. júla 2017 na Hlavnom námestí v Bratislave. Na tomto projekte spolupracuje aj Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny (SAUF).

Všetkým prajeme veľa šťastia!

Všetky potrebné linky:

Online prihláška (obsahuje všetky ostatné linky)

Pravidlá vo francúzštine

Pravidlá v slovenčine

Katalóg piesní (vrátane zakázaných piesní)

Playlist z katalógu na YouTube

Facebooková stránka

Podujatie na IFprofs

- Plagát na stiahnutie

Európsky deň jazykov 2016

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov dňa 26. septembra 2016 v Bratislave a 28. septembra 2016 v Košiciach, organizátori  Európskeho dňa jazykov vyhlásujú dve súťaže.

 

Spevácka súťaž "Spievam po francúzsky 2016" (1/4-17/6)

Semifinále súťaže francúzskej piesne sa konali začiatkom apríla v Košickom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. V každom kraji a v každej kategórii prví traja víťazi získali ceny a dvaja prví víťazi postupili na národné semifinále do Banskej Bystrice, ktoré sa konalo 3. júna 2016.

Medzinárodné kolo sa konalo v Ostrave, v Českej repblike 17. júna 2016.

Medzinárodné finále v Ostrave - 17. jún 2016

Medzinárodné finále súťaze frankofónnej piesne sa konalo 17. júna 2016 v klube Parník v Ostrave v Českej republike.

Členovia poroty

predsedkyňa - Mgr. Libuše Vondráčková, profesorka spevu a klaviristka Slezského divadla v Opave člen - Stéphane Roland, Riaditeľ Alliance Française Ostrava člen - Filip Urban, asistent dirigenta Slezského divadla v Opavě

člen - Tomáš Márton, prezident Alliance Française Banska Bystrica

 

1/ do 15 rokov:

1. cena - Emilia AZIERSKA (Poľsko)                          

2. cena - Valerie KAŇOVÁ (Česko)                          

3. cena - Nina BALUŠKOVA (Slovensko)  

2/ pred maturitou:

1. cena - Zuzana BADÁROVÁ (Slovensko)                              

2. cena - Viktoria GRANECOVÁ (Slovensko)                              

3. cena - Jana BURDOVÁ (Česko)  

3/ po maturite:

1. cena - Markéta KOMAROVÁ (Tchéquie)                                  

2. cena - Katarína LOUČIČANOVÁ (Slovaquie)                                  

3. cena ex aequo - Lucie LANGEROVÁ (Tchéquie) & Katarína PALUBOVÁ (Tchéquie)

4/ skupiny:

1. cena - LÚPTÁKOVÁ, HUTKOVÁ, KOTTMAN, BOTOS, VIDA (Slovensko)                  

2. cena - MIENCILOVÁ, MAZÁNKOVÁ, VILIŠOVÁ, ČERVENKOVÁ, ŠÍMA, HONEISER, MATOŠKA (Česko)                  

3. cena - KUCHAREKOVÁ, KOZLÍKOVÁ, LUKÁČOVÁ, DRAHOŇOVSKÝ, DEPTA  (Slovensko)

1.cena zo všetkých kategórií s 37 bodmi (zo 40): Emilia AZIERSKA

Viac

 

Finále Banská Bystrica - 3. jún 2016

Fotografie: Edka Šuchaňová + Daniel Bernát

 

Zloženie poroty

Jana Orlická

Multižánrová speváčka, sólistka  skupín Diabolské husle Jána Berkyho Juniora a Prag jazz septet

Stéphane Tardy

Lektor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a spoluzakladateľ katalóga piesní v speváckej súťaži 2015

Benjamin Piat

Francúzsky spevák a veľký cestovateľ, hrať vám bude dnes večer po 20:00

Miriam Pufflerová

Študentka francúzštiny na Prešovskej univerzite, pôvodom z Banskej Bystrice, je taktiež laureátkou minuloročného medzinárodného finále speváckej súťaže.

Soňa Čutorovà

Učiteľka francúzštiny na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene a členka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny (S.A.U.F.).

Víťazi:

Kategória do 14 rokov:

1. PALUBOVÁ Petra / T'attends quoi (Zaz) / ZŠ Komenského, Bardejov
2. VOLOVÁROVÁ Veronika / Je sais (Shy´m) / Základná škola (Zvolen)
3. GURKOVÁ Sára + KROMKOVÁ Viktória / Maman (Louane) / Gymnázium Kukučínová, Poprad                                                                                                                   4. BALUŠKOVÁ Nina / Maman (Louane) / Základná Škola Ľ. Štúra, Šaľa
5. DŽUPONOVÁ Klára / Elle panique (Olivia Ruiz) / Piaristické gymnázium, Prievidza
6. LUŽÁKOVÁ Ema / Tourner la page (Zaho) / Základná Škola Milana Hodzu, Bratislava

Kategória od 15 do 17 rokov:
1. GRANECOVÁ Viktória / Au port (Camille) / PSŠ F. Hanáka Prievidza
2. KRIŠÁKOVÁ Veronika / Changer (Maître Gims) / Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
3. GABRIELOVÁ Leona / Ma philosophie (Amel Bent) / Gymnázium Myjav                       4. KUCHÁREKOVÁ Nina / Si jamais j'oublie (Zaz) / Gymnázium Metodova, section bilingue Bratislava
5. MAŤOKÁROVÁ Sára / Rester seule (Louane) / Gymnázium RK
6. MATIKOVÁ Sofia / Si jamais j'oublie (Zaz) / Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice

Kategória od 18 rokov do 28:
1. BADÁROVÁ Zuzana / Zombie (Maitre Gims) / Gymnázium A. Bernolaka v Námestovo
2. ĽUPTÁKOVÁ Viktória + HUTKOVÁ Ema / La Dalle (L.E.J) / Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin + Gymnázium Josefa Gregora Tajovského, B. Bystrica 3. HLAVENKOVÁ Agáta / Je vole (Louane) / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava                                                                                                                                     4. LOUČIČANOVÁ Katarína / Tourner la page (Zaho) / Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica                                                                                                                           5. MRÁZKOVÁ Hana / Maman (Louane) / Gymnázium Metodova, section bilingue   6. STRACENSKÁ Zuzana / Il n'y a personne (Jasmine Thompson) / Gymnázium Alejová 1, Košice


Semifinále Košice – 1. apríl 2016

Členovia poroty:

Róbert GALOVICS, Riaditeľ konzervatória Jozef Adamovič, Košice

Thomas LAURENT, Riaditeľ Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici

Eva BOSÁKOVÁ, Víťazka celoslovenského finále v roku 2012

Eva HUDÁKOVÁ, učiteľka na Gymnáziu Kukučínova v Poprade, členka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny (SAUF)

Baptiste GAICH, stážista na Francúzskej aliancii v Košiciach, študent politických vied v Toulouse

 

Víťazi:

Kategória súťažiacich pod 14 rokov:

1.      Petra PALUBOVÁ, « Si jamais j'oublie » od Zaz

2.      Ema ŠÁNDOROVÁ, « Si jamais j'oublie » od Zaz

3.      Duo -  Sára GURKOVÁ a Viktória KROMKOVÁ, « Maman » od Louane

 

Kategória súťažiacich od 15 do 17 rokov:

1.      Sofia MATIKOVÁ, « Si jamais j'oublie » od Zaz

2.      Veronika KRIŠÁKOVÁ, « Changer » od Maître Gims

3.      Ela MARTINČEKOVÁ, « Avenir » od Louane

 

Kategória súťažiacich od 18 do 28 rokov:

1.      Zuzana STRACENSKÁ, « Il n’y a personne » od Jasmine Thompson

2.      Katarína LOUČIČANOVÁ, « Tourner la page » od Zaho

3.      Daniela KUCOVÁ, « Cul et chemise » od BB Brunes

 

 

Semifinále Bratislava – 5. apríl 2016:

Členovia poroty:

Emmanuelle DAILL, Atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu na Francúzskom veľvyslanectve a na Francúzskom inštitúte na Slovensku

Jana GAVÁČOVÁ, slovenská herečka a jazzová speváčka

Zuzana HUMAYOVÁ, učiteľka francúzštiny na Gymnáziu Matky Alexie a členka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny (SAUF)

Frédéric MISKIEWICZ, majiteľ francúzskej palancinkárne a reštaurácie Chez Amélie a hudobník v skupine Thierry and Friends

Ľudmila Adamčíková, víťazka euroregionáleho finále v roku 2012 a speváčka v skupine Duo Sway

Víťazi:

Kategória súťažiacich pod 14 rokov:

1.      Nina Balušková,  « Maman » od Louane

2.      Ema Lužáková, « Tourner la page » od Zaho

3.      Barbora Bezáková et Paulína Várová, « Tourner la page » od Zaho

 

Kategória súťažiacich od 15 do 17 rokov:

1.      Leona Gabrielová, « Ma philosophie » od Amel Bent

2.      Nina Kucháreková, « Si jamais j’oublie » od Zaz

3.      Natália Mináriková, « Suis-moi » od Camille, skupina

 

Kategória súťažiacich od 18 do 28 rokov:

1.      Hana Mrázková, « Maman » od Louane

2.      Agáta Hlavenková, « Eblouie par la nuit » od Zaz

3.      Barbora Klimčíková et Kristína Balíková, « Le chant des sirènes » od Fréro Delavega

 

Špeciálna cena poroty : Kamila Halámková, « La petite mort » od Cœur de Pirate

 

                             Všetci súťažiaci tretej kategórie 18-28 rokov

 

Semifinále Žilina (Banskobystrický kraj), 8. apríl 2016: 

Členovia poroty:

Martina POLIEVKOVÁ, učiteľka spevu na Žilinskom konzervatóriu

Miroslava CHRASTINOVÁ, učiteľka francúzštiny na Štátnej jazykovej škole v Žiline

Libuša VIŠKOVÁ, učiteľka francúzštiny na dôchodku a členka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny (SAUF)

Christophe LAURENT, lektor francúzštiny na Univerzite Mateja Bela a vo Francúzskej Aliancii v Banskej Bystrici

Víťazi:

Kategória súťažiacich do 14 rokov:

1.      Veronika Volovárová « Je sais » od Shy’m

2.      Tatiana Soláriková « L’oiseau » od Zaz

3.      Klára Džupontová « Elle panique » od Olivia Ruiz

 

Kategória súťažiacich od 15 do 17 rokov:

1.      Vikrória Granecová « Au port » od Camille

2.      Sára Maťokárová « Rester seule » od Louane

3.      Karolína Kubincová « Tu me n’entends pas » od Indila

 

Kategória súťažiacich od 18 do 28 rokov:

1.      Viktória Ľuptáková a Ema Hutková « La Dalle » od L.E.J.

2.      Zuzana Badárová « Zombie » od Maître Gims

3.      Karolína Šťastná « Glaciation » od Márie Čírovej (preklad: Coquillette)

 

Špeciálna cena poroty: Viktóra Granecová « Au port » od Camille

 

 

Srdečne blahoželáme!

 

Pravidlá súťaže

Nájdete nás aj na Facebooku:

https://www.facebook.com/spievampofrancuzsky2014/?ref=hl

 

Projekt je organizovaný v spolupráci so SAUF 

***************************************************************

Súťaž Básnická jar (do 22. marca 2016)

Pri príležitosti Mesiaca Frankofónie na Slovensku sa Francúzsky inštitút na Slovensku zapája do Básnickej jari v rámci spustenia 3 básnických súťaží. 

Zapojte sa alebo zapojte Vašich žiakov do jednej z týchto básnických súťaží počas Mesiaca Frankofónie!

Traja najlepší účastníci z každej kategórie budú odmenení darčekmi ako aj plagátom Básnická jar (uvedený nižšie). Tie najkrajšie umelecké diela budú pravdepodobne uverejnené na stránke Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

 

Viac informácií o zadaniach a pravidlách súťaže nájdete v článku vo francúzskej verzii.