Česť pamiatke Pavla Vilikovského (1941-2020), jedného z najväčších súčasných slovenských spisovateľov, pozoruhodného autora noviel a románov, preložených do viacerých jazykov, vrátane francúzštiny.

Tento majster irónie, majstrovskej zbrane proti väzneniu ducha, bol jedným z čestných hostí zo Slovenska na Parížskom knižnom veľtrhu v roku 2019, na ktorom bolo prezentovaných viacero jeho diel preložených do francúzštiny: napríklad jeho moderná filozofická rozprávka o hľadaní vlastnej identity a putovaní po Európe v 21. storočí „Pes na ceste“ alebo tiež jeho kniha „Vlastný životopis zla“.

Dielo Pavla Vilikovského ovplyvnili pád železnej opony, stredoeurópske politické zášklby na konci 20. storočia i úloha spisovateľa a literatúry v živote spoločnosti.

Pavol Vilikovský bol hosťom francúzskeho veľvyslanca na Slovensku na literárnej večeri v marci 2019 venovanej oslave úspechu slovenskej literatúry v knižnom veľtrhu v Paríži.