O nás

Francúzsky inštitút na Slovensku bol založený v roku 1990. Jeho hlavným poslaním je šírenie francúzskeho jazyka a kultúry ako aj odborných poznatkov a inovácií na Slovensku zintenzívnenie spolupráce medzi oboma krajinami. Od roku 1991 sídli v  Kutscherfledskom Paláci v Bratislave. 

Okrem kultúrnej sféry majú činnosti Francúzskeho inštitútu rovnako za cieľ podporovať účasť Francúzska vo verejných diskusiách a šíriť medzinárodné francúzske skúsenosti v oblasti vedy a výskumu, vzdelávať budúce generácie a zatraktívniť Francúzsko pre študentov, štátnych úradníkov, turistov či umelcov, rovnako, ako aj pre podniky a investorov. 

 

Priority Francúzskeho inštitútu sú nasledovné:

  • Podporovať vysokoškolské vzdelávanie rovnako ako aj vedecké a technologické know-how: štipendiá, podpora Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI),  podpora dialógu medzi univerzitami a podnikmi, vedecké a technologické výmenné pobyty medzi výskumnými laboratóriami (program "PHC Štefánik"), inovácia a valorizácia výskumu;
  • Podporovať výučbu francúzštiny na Slovensku: školenia pre učiteľov  bilingválnych sekcií a sekcií s rozšírenou výučbou francúzštiny, nábor lektorov vyučujúcich na slovenských univerzitách, organizovanie skúšok a pedagogických expertíz, spolupodieľanie sa na fungovaní Francúzskej školy v Bratislave
  • Zvýšiť atraktívnosť Francúzska medzi elitami:  stáže na francúzskej Národnej škole pre verejnú správu (ENA), spolupráca medzi ministerstvami;
  • Zabezpečiť šírenie francúzskej kultúry na Slovensku: účasť francúzskych umelcov na slovenských kultúrnych podujatiach, organizovanie výstav, podpora výmen v oblasti múzejníctva a kultúrneho dedičstva.
  • Podporovať účasť Francúzska v názorových diskusiách organizovaných na Slovensku: organizovanie konferencií a seminárov na témy týkajúce sa aktuálnych priorít Slovenska, výmena odborných znalostí. 

 

Francúzsky inštitút návštevníkom ponúka:

  • Kurzy francúzštiny prispôsobené potrebám širokej verejnosti (žiaci, študenti, učitelia, odborníci zo súkromného sektora, štátni úradníci ...), vďaka ktorým môže každý zo študentov napredovať podľa stanovených cieľov či už profesionálnych alebo súkromných. Francúzsky inštitút takisto organizuje skúšky na získanie certifikátov DELF-DALF, oficiálnych a medzinárodne uznávaných diplomov vydávaných priamo francúzskym ministerstvom.
  • Prístup k francúzskym dokumentom, hudbe a tlači prostredníctvom mediatéky, ktorá je otvorená pre všetkých od pondelka do piatku. Vďaka mediatéke majú všetci frankofóni a frankofili široký a pravidelný prístup k literatúre, novinám a časopisom, hudbe ako aj k francúzskym filmom. Návštevníkom digitálnej knižnice, ktorú v roku 2013 inauguroval sám prezident Francúzskej republiky, sú k dispozícii aj tablety, francúzske televízne stanice, či videohry. 
  • Výstavy slovenských a francúzskych umelcov, ktoré sa pravidelne konajú v Galérii nachádzajúcej sa na prízemí inštitútu. Ich programová štruktúra kladie dôraz na najsúčasnejšie umelecké prejavy a originalitu. 

 

 

 

 

 

 

Brožúrka o Francúzskom inštitúte na Slovensku na stiahnutie tu.