Kontakty

PONDELOK - PIATOK od 9:00 do 18:00

 

Oddelenie kurzov a jazykovej spolupráce   02 59 34 77 62

Mediatéka                                                       02 59 34 77 60

Univerzitná a vedecká spolupráca               02 59 34 77 41

Kultúrne oddelenie                                        02 59 34 77 13

Osobné oddelenie                                         02 59 34 77 26

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

PONDELOK - ŠTVRTOK od 7:00 do 9:00 a od 18:00 - 21:00

PIATOK od 7:00 do 9:00 a od 18:00 do 19:00

 

Recepcia                                                          02 59 34 77 39

Vedenie

Jean-Pierre JARJANETTE

Radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť
Riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Ľubomír VARGA

Asistent riaditeľa

E-mail: lubomir.varga@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 05

Administratívne a finančné záležitosti

Élodie NABENG

Generálna tajomníčka

E-mail: elodie.nabeng@diplomatie.gouv.fr, elodie.nabeng@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 20

Tamara NOVOMESKÁ

Ľudské zdroje a vnútorná správa

E-mail: tamara.novomeska@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 26

Soňa MALATSCHEKOVÁ ĎURECOVÁ

Referentka pre administratívu

E-mail: sona.malatschekova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 25

Oddelenie komunikácie

Daniela ZELENÁKOVÁ

Referentka pre komunikáciu, marketing a vzťahy s partnermi

E-mail: daniela.zelenakova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 11

Kultúrna a audiovizuálna spolupráca

Miloš STANKOVIANSKY

Referent pre kultúrne podujatia

E-mail: milos.stankoviansky@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 13

Sylia AIT AHMED

Referentka pre kultúrne podujatia

E-mail: sylia.aitahmed@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 10

Spolupráca v oblasti vzdelávania a jazyka

Thibaut TRIQUENEAUX

Atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania

E-mail: thibaut.triqueneaux@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 30

Dagmar HAMAROVÁ

Asistentka

E-mail: dagmar.hamarova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 35

Mathilde MAÎTRE

Referentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu

E-mail: mathilde.maitre@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 32

Oddelenie kurzov

Gabriela MROCEKOVÁ

Riaditeľka Oddelenia kurzov

E-mail: gabriela.mrocekova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 15

Michaela ŽILKOVÁ

Asistentka Oddelenia kurzov

E-mail: cours@institutfrancais.sk

michaela.zilkova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 62

Vedecká, odborná a univerzitná spolupráca

François-Xavier MORTREUIL

Atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu

E-mail: francois-xavier.mortreuil@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 50

Martina SAGANOVÁ

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

E-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 41

Marine GOBET

Referentka pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu 

E-mail: marine.gobet@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 42

Knižnica / mediatéka

Veronika KAPCOVÁ BALÁŽIOVÁ

Referentka pre mediatéku a digitálnu knižnicu (culturethèque)

E-mail: veronika.balaziova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 60