Kontaktujte nás

Od 9:00 do 18:00 hod:

Oddelenie kurzov a jazykovej spolupráce :  02 59 34 77 62

Mediatéka :                                                      02 59 34 77 60

Univerzitná a vedecká spolupráca :              02 59 34 77 41

Kultúrne oddelenie :                                       02 59 34 77 13

Osobné oddelenie :                                        02 59 34 77 26

Recepcia: od 7:00 - 9:00 a od 18:00 - 21:00 hod : 02 59 34 77 39

Vedenie

Jean-Pierre JARJANETTE

Radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť
Riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Ľubomír VARGA

Asistent riaditeľa

E-mail: lubomir.varga@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 05

Administratívne a finančné záležitosti

Amélie CHENIN

Generálna tajomníčka

E-mail: amelie.chenin@diplomatie.gouv.fr, amelie.chenin@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 20

Tamara NOVOMESKÁ

Ľudské zdroje a vnútorná správa

E-mail: tamara.novomeska@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 26

Soňa MALATSCHEKOVÁ ĎURECOVÁ

Referentka pre administratívu

E-mail: sona.malatschekova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 25

Oddelenie komunikácie

Daniela ZELENÁKOVÁ

Referentka pre komunikáciu, marketing a vzťahy s partnermi

E-mail: daniela.zelenakova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 11

Kultúrna a audiovizuálna spolupráca

Miloš STANKOVIANSKY

Referent pre kultúrne podujatia

E-mail: milos.stankoviansky@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 13

Manon DARPHIN

Referentka pre kultúrne podujatia

E-mail: manon.darphin@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 10

Oddelenie kurzov

Gabriela MROCEKOVÁ

Riaditeľka Oddelenia kurzov

E-mail: gabriela.mrocekova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 15

Linda DANAYOVÁ

Asistentka Oddelenia kurzov

E-mail: cours@institutfrancais.sk

linda.danayova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 62

Spolupráca v oblasti vzdelávania a jazyka

Emmanuelle DAILL

Atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu

E-mail: emmanuelle.daill@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 30

Dagmar HAMAROVÁ

Asistentka

E-mail: dagmar.hamarova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 35

Esin DALMAZ

Referentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu

E-mail: esin.dalmaz@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 32

Vedecká, odborná a univerzitná spolupráca

François-Xavier MORTREUIL

Atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu

E-mail: francois-xavier.mortreuil@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 50

Martina SAGANOVÁ

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

E-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 41

Adèle PICQUET

Referentka pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu 

E-mail: adele.picquet@diplomatie.gouv.fr
Tel: (+421) 2 59 34 77 42

Knižnica / mediatéka

Veronika KAPCOVÁ BALÁŽIOVÁ

Referentka pre mediatéku a digitálnu knižnicu (culturethèque)

E-mail: veronika.balaziova@institutfrancais.sk
Tel: (+421) 2 59 34 77 60