Kontakty

 

PONDELOK - PIATOK od 9:00 do 18:00

 

Kurzy a diplomy                                                     +421 2 59 34 77 62

Mediatéka                                                               +421 2 59 34 77 60

Kultúrna spolupráca                                            +421 2 59 34 77 13

Vzdelávacia a jazyková spolupráca                  +421 2 59 34 77 35

Vedecká a univerzitná spolupráca                   +421 2 59 34 77 41

Administratíva a ľudské zdroje                         +421 2 59 34 77 26

Vedenie

Jean-Pierre JARJANETTE

Riaditeľ / Radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť

Ľubomír VARGA

Asistent riaditeľa 

lubomir.varga@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 05

Administratíva a ľudské zdroje

Élodie NABENG

Generálna tajomníčka

elodie.nabeng@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 20

Tamara NOVOMESKÁ

Manažérka pre ľudské zdroje a vnútornú správu

tamara.novomeska@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 26

Soňa MALATSCHEKOVÁ ĎURECOVÁ

Referentka pre administratívu a účtovníctvo

sona.malatschekova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 25

Komunikácia

Daniela ZELENÁKOVÁ

Referentka pre komunikáciu, marketing a vzťahy s partnermi

daniela.zelenakova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 11

Vzdelávacia a jazyková spolupráca

Thibaut TRIQUENEAUX

Atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania

thibaut.triqueneaux@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 30

Dagmar HAMAROVÁ

Asistentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu

dagmar.hamarova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 35

Mathilde MAÎTRE

Referentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu

mathilde.maitre@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 32

Kurzy a diplomy

Gabriela MROCEKOVÁ

Riaditeľka oddelenia kurzov

gabriela.mrocekova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 15

Michaela ŽILKOVÁ

Asistentka oddelenia kurzov

cours@institutfrancais.sk / michaela.zilkova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

Vedecká a univerzitná spolupráca

François-Xavier MORTREUIL

Atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

francois-xavier.mortreuil@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 50

Martina SAGANOVÁ

Referentka pre univerzitné a vedecké výmenné pobyty

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 41

Marine GOBET

Referentka pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu 

marine.gobet@diplomatie.gouv.fr / +421 2 59 34 77 42

Kultúrna spolupráca

Miloš STANKOVIANSKY

Referent pre kultúrne podujatia

milos.stankoviansky@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 13

Sylia AIT AHMED

Referentka pre kultúrnu spoluprácu

sylia.aitahmed@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 10

Mediatéka

Veronika KAPCOVÁ BALÁŽIOVÁ

Referentka pre mediatéku a digitálnu knižnicu

veronika.balaziova@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 60