Vyhľadať

Francúzština v pracovnom kontexte

Aj začiatočník sa môže cielene pripravovať pre prácu vo francúzštine  a osvojovať si ústne a písomné jazykové zručnosti potrebné pre vykonávanie pracovných úkonov v tomto jazyku. Na kurze zároveň spoznáte frankofónnu kultúru v pracovnej sfére, aby ste sa vyhli možným  „faux pas“. Príprava na diplom DELF Pro je súčasťou kurzu.

         Zápisy a vstupné testy      Začiatok kurzov   
  Jesenný trimester 2020      16. – 23. septembra      26. septembra   
  Zimný trimester 2021      7. – 13. januára      16. januára   
  Jarný trimester 2021      31. marca – 8. apríla      10. apríla   
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A12 x 90 min / týždeň11 týždňov249 €*pondelok a streda07:30-09:00Zápis

* + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €