Vyhľadať

Kurzy odbornej francúzštiny pre firmy a podniky na mieru

Vzdelávajte Vašich zamestnancov, budú vám verní!

Potrebujú si Vaši zamestnanci zlepšiť francúzštinu, prípadne sa naučiť jej základy? Pre zamestnancov firiem a podnikov ponúkame kvalitné jazykové kurzy prispôsobené rôznym firemným odvetviam i profesijným situáciám:

 • komunikácia s klientom (telefonická, písomná, osobná)
 • pracovné stretnutie (prezentácia, rokovanie, pohovor)
 • príprava základných dokumentov (mail, zápis z pracovného prostredia. Objednávka, faktúra, cenová ponuka)
 • organizácia služobných ciest (program cesty, rezervácie)
 • interkulturálna komunikácia (pravidlá zdvorilosti a kultúrne špecifiká)

Náš postup: kvalita na prvom mieste

Našou prioritou je porozumieť Vášmu pracovnému kontextu a cieľom, ktoré chcete prostredníctvom našich kurzov odbornej francúzštiny dosiahnuť. Rýchlo a presne zanalyzujeme Vaše  potreby a určíme jazykovú úroveň v súlade so Spoločným  európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).

Na základe Vami dodaných firemných podkladov pre Vás vypracujeme detailný plán kurzu a časový harmonogram prispôsobíme Vašim potrebám.

Kurzy vedú naši kvalifikovaní a skúsení lektori priamo vo Vašich priestoroch alebo vo Francúzskom inštitúte v centre mesta, vybavenom najnovšími technológiami.

Vyhodnotíme jazykový pokrok každého účastníka vzdelávania a vypracujeme detailný popis dosiahnutých výsledkov.

Ponúkame možnosť získania medzinárodne uznávaných diplomov:

 • Diplôme d’études en langue française (DELF)
 • Diplôme approfondi de langue française (DALF)
 • DELF «option professionnelle» (DELF PRO)
 • Diplôme de français professionnel (DFP)

Francúzsky jazyk v číslach

 • 2. najčastejšie vyučovaný jazyk
 • 3. najpoužívanejší jazyk v podnikovej a obchodnej sfére
 • 4. najpoužívanejší jazyk na internete
 • 300 miliónov ľudí hovoriacich po francúzsky na celom svete
 • 450 francúzskych firiem sídliacich na Slovensku  

Máte na nás otázky? Kontaktujte nás!