Vyhľadať

Septembrový intenzívny kurz / Neprekonateľné javy

Tento jazykový ateliér Vám umožní prehĺbiť Vaše znalosti a a pomôže vám prekonať ťažkosti súvisiace s ich správnym používaním v kontexte.

Budete pracovať s autentickými textami a nahrávkami, prostredníctvom ktorých si nielen pripomeniete pravidlá tvorenia minulých časov, ale uvidíte aj ktorý z nich je podľa situácie potrebné použiť.

Neprekonateľné javy, ktoré dobijete :

  • Neskrotiteľné vzťažné zámená
  • Neskrotiteľný priamy a nepriamy predmet
  • Neskrotiteľné minulé časy
  • Neskrotiteľné budúce časy
  • Neskrotiteľná časová súslednosť
  • Neskrotiteľné zdvorilostné frázy a kondicionál
  • Neskrotiteľné podmienky a hypotézy
  • Neskrotiteľný konjunktív

Zápisy

prezenčne: 5. – 6. septembra 2022
online od 15. augusta 2022

Kurzy

9. – 23. septembra 2022

Prezenčne

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2-B190 min / deň10 dní130€ / 117€*9.9. – 23.9.19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2-C190 min / deň10 dní130€ / 117€*9.9. – 23.9.17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Online

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
A2-B190 min / deň10 dní130€ / 117€*9.9. – 23.9.19:10-20:40

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCenaDniČas
B2-C190 min / deň10 dní130€ / 117€*9.9. – 23.9.17:30-19:00

*zľavnená tarifa pre študentov a seniorov + ročný administratívny poplatok vo výške 6 €

Upozornenie

Prezenčný kurz sa bude konať pod podmienkou, že opatrenia platné v období začiatku kurzu povolia prezenčnú formu výučby. Francúzsky inštitút si vyhradzuje právo zrušiť kurz prezenčnou formou v súlade s nariadeniami miestnych orgánov.