Vyhľadať

Konverzácia

Na týchto kurzoch si predovšetkým precvičíte ústnu komunikáciu. Naučíte sa ako sa ujať slova, vyjadriť svoj názor, argumentovať a správne reagovať. Zlepšíte si výslovnosť a rozšírite si slovnú zásobu. Prostredníctvom hravých a interaktívnych aktivít, projektovej práce, diskusií, spätnej väzby a analýzy chýb v ústnom prejave budete vo francúzštine skutočne napredovať.

Obdobie zápisov pre jarný semester 2020 je ukončené.

Pre dodatočný zápis a informácie ohľadom rozvrhu hodín Vás prosíme priamo kontaktovať Oddelenie kurzov: cours@institutfrancais.sk / +421 2 59 34 77 62

ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
A21 x 90 min / týždeň15 týždňov159 € / 139 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B11 x 90 min / týždeň15 týždňov159 € / 139 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
B21 x 90 min / týždeň15 týždňov159 € / 139 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C11 x 90 min / týždeň15 týždňov159 € / 139 €*
ÚroveňIntenzitaDĺžka kurzuCena
C21 x 90 min / týždeň15 týždňov159 € / 139 €*

*zľava 10% pre študentov a seniorov

PREHĽAD ÚROVNÍ