Ponuka kurzov

Kurzy všeobecnej francúzštiny

 

Extenzívne kurzy A1/A2/B1/B2/C1 : 2x/90min týždenne /pon+str / ut+stv/ alebo 1x/180min týždenne /v sobotu/

Konverzácie A2/B1/B2/C1: 1x/90min týždenne

Udržiavací "Refresh" kurz A2/B1/B2: 1x/90min týždenne

Kurz je určený pre tých, ktorí nemajú veľa času a dosiahnutú jazykovú úroveň si potrebujú len udržiavať, príp. "oprášiť znalosti".

Cibrenie písomného prejavu - ukončená úroveň B1 : 1x/90min týždenne

Tento kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem zlepšiť svoj písomný prejav, tak v súkromnej ako aj profesijnej sfére. Je ideálny pre tých, ktorí si po ukončení úrovne B1 chcú zdokonaliť svoj písomný prejav. Nejedná sa o písanie ako také, ale cielené písanie : učiaci sa ocitne v rôznych situáciách, v ktorých bude na konkrétne podnety reagovať patričným písomným prejavom.

Cibrenie písomného prejavu - ukončená úroveň B2 : 1x/90min týždenne

Tento kurz je určený pre tých, ktorí si po ukončení úrovne B2 chcú zdokonaliť svoj písomný prejav, tak v súkromnej ako aj profesijnej sfére. Nejedná sa o písanie ako také, ale cielené písanie : učiaci sa ocitne v rôznych situáciách, v ktorých bude na konkrétne podnety reagovať patričným písomným prejavom.

Kurzy francúzštiny so špecifickým zameraním

 

Príprava na certifikáty DELF a DALF : 2x/90min týždenne

Kurz je koncipovaný tak, aby vám pomohol pochopiť zloženie a nároky skúšok DELF a DALF. Časť kurzu je zameraná na prácu s textami a audio dokumentmi, ktoré sú súčasťou skúšky. V kurze je tiež priestor na dôkladné vysvetlenie a precvičenie gramatiky a slovnej zásoby, ktorá by mala byť na danej úrovni zvládnutá. Ukážeme vám, na čo presne sa treba pripraviť, príp. doladíme malé nedostatky. V kurze je tiež zahrnutá simulácia každej zo štyroch častí skúšky.

EXPRES príprava na certifikáty DELF a DALF

Cieľ kurzu:

  • oboznámenie sa so zložením skúšok : porozumenie hovoreného textu a rozprávanie, porozumenie písomného textu a písomný prejav;
  • precvičenie ústnej a písomnej časti;
  • simulácia ústnej časti;
  • práca s modelovými testami;
  • oboznámenie sa s kritériami hodnotenia skúšok;
  • praktické rady pre domácu prípravu.

Francúzska denná tlač B2/C1: 1x/90min týždenne

Kurz je zameraný na súčasné udalosti vo svete. Kriticky sa pozrieme na to, čo sa deje vo svete a rozšírime si tak slovnú zásobu.

Podniková francúzština

Francúzština diplomacie

Francúzština módy

Francúzština v turizme a hotelierstve

Obchodná francúzština

Právnická francúzština

Kurzy pre deti a mládež

 

Mládež 12-16 rokov: 2x/90min týždenne

Deti 8-12 rokov: 2x/90min týždenne/str+pia 14h10-15h40/ alebo 1x180min týždenne /v sobotu/

Deti 6-8 rokov: 2x/90min týždenne /str+pia 14h10-15h40/ alebo 1x180min týždenne /v sobotu/

Malé deti 4-6 rokov: kurzy na mieru, viac info na cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.

Kurzy na mieru – pre jednotlivcov, malé skupiny a podniky

Všeobecná francúzština

Francúzština so špecifickým zameraním

Kurzy slovenčiny

Kurzy na diaľku

 

CENNÍK 2017

Všeobecná francúzština

Typ kurzu

Úroveň Dĺžka kurzu (x45min.) Počet zapísaných Plná tarifa

Znížená tarifa  (-10%)

Všeobecná francúzština (1-2x/týždeň alebo intenzívne kurzy)

A1/A2/B1 60 8-15 249€ 224€
Všeobecná francúzština (1-2x/týždeň alebo intenzívne kurzy) B2/C1/C2 60 8-12 269€ 242€
Francúzština pre deti a mládež (2x/týždeň) A1/A2 60 4-10 249€ ---
Francúzština pre najmenších (1x/týždeň) Taktiež pre bilingválne deti 30 4-6 180€ ---
Ado connected (1x/týždeň) Od A2 12 6-12 80€ ---
5-týždňový VIP kurz (každý deň ) A1/A2

100

 

4-6 479€ ---
Konverzácia (1x/týždeň) B1/B2/C1

30

 

6-12 159€ 139€

Tematické ateliéry

Typ kurzu

Úroveň Dĺžka kurzu (x45min.) Počet zapísaných Plná tarifa

Znížená tarifa  (-10%)

Francúzske vína a regióny Všetky úrovne 6 5-10  80€ ---
Francúzska kuchyňa A2/B1/B2 5 5-12  80€ ---
Francúzska móda B1/B2 12 6-12  80€ ---
Súčasná francúzska hudba A1/A2/B1/B2 12 6-12  80€ ---
Francúzska kinematografia A2/B1/B2 12 6-12  80€ ---
Prázdniny vo Francúzsku A1/A2 12 6-12  80€ ---
Môj prvý blog vo francúzštine ! B1/B2 12 6-12     80€  ---
Výtvarné umenie pre deti i dospelých

A2/B1/B2        Aj pre rodených hovoriacich

3 5-10  40€ ---
Malá prázdninová škola hrou A1 a A2 20 5-10 180€ ---
Divadlo Od A2

30

6-12 159€ 139€

Francúzština so špecifickým zameraním

Typ kurzu

Úroveň Dĺžka kurzu (x45min.) Počet zapísaných Plná tarifa

Znížená tarifa  (-10%)

Príprava na certifikáty DELF-DALF

B2/C1 60 6-12 299€ 259€
Príprava na certifikáty DELF-DALF A1/A2/B1/B2 12 5-12  80€ ---
Francúzska denná tlač  B1/B2/C1 30 6-12 159€ 139€

Pracovať po francúzsky

A1/A2 30 6-12 159€ 139€
Francúzština pre diplomatov a štátnu správu  Všetky úrovne 12 6-10 80€ ---
Obchodná francúzština A2/B1 50 5-10 239€ ---
Právnická francúzština B2/C1/C2 50 5-10 239€ ---
Veda a technológia po francúzsky B2/C1/C2

30

6-12 159€ 139€

Kurzy na mieru – pre jednotlivcov, malé skupiny a podniky

Počet zapísaných

  Cena 45’/osoba  

  Cena 60'/osoba  
1 30€ 40€
2 15€ 20€
3 10€ 14€

Počet zapísaných

Cena 45’/skupina

Cena 60'/skupina
4-8 40€ 50€

 

Viac informac na adrese cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.