DAEFLE

DAEFLE svedčí o zručnostiach vo výučbe francúzštiny zameranej na ne-francúzsky hovoriacich študentov. Tento diplom je určený každému, kto sa pripravuje na výučbu alebo už vyučuje francúzštinu pre nefrankofónnu verejnosť vo Francúzsku alebo v zahraničí. Príprava sa absolvuje na diaľku.

 

Francúzsky inštitút na Slovensku je akreditovaným skúšobným centrom na vykonanie tejto skúšky na Slovensku.

Pre viac informácií o diplome, kliknite tu.