DELF PRO

TERMÍNY SKÚŠOK 2020

Zápis Skúšky
11. - 15. mája 18. júna
12. - 16. októbra 19. novembra

CENNÍK 2020

A1 A2 B1 B2
69 € 79 € 89 € 109 €

ČO JE DELF PRO?

DELF Pro (Diplôme d'Études en langue française - option professionnelle) je diplom dokladujúci jazykové zručnosti potrebné v pracovnom prostredí.

DELF Pro je vhodný aj pre ľudí, ktorí už pracujú v frankofónnom prostredí a ktorí si chcú rozšíriť svoje francúzske jazykové zručnosti, aby mohli napredovať vo svojej kariére, tým, že získajú povýšenie alebo sa zamestnajú v inej spoločnosti.

DELF Pro sa absolvuje v 4 úrovniach: A1, A2, B1 et B2.

 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

  • Pre viac informácií o diplomoch DELF pre verejnosť ako aj vzorové zadania skúšok nájdete na internetovej stránke FEI.

 

  • Pre viac informácií o diplomoch DELF pre verejnosť na Slovensku na adrese cours@institutfrancais.sk alebo na tel. čísle 02 / 59 34 77 62.